© 2021 Vysoká škola NEWTON, a. s.

Digitální marketing

Spotřebitelé tráví stále více času on-line. Online reklama již přeskočila tištěnou a rozhlasovou inzerci a televizní reklamě šlape na paty, proto je právě to jeden z nejvíce dynamicky se rozvíjejících oborů současnosti. U nás čekejte studium nejnovějších poznatků a praktickou aplikaci současných online přístupů s ideální kombinací v manažerského-ekonomickém kontextu pod vedením špičkového odborníka Jana Řezáče, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb.

Představení odborného garanta profesního zaměření

Jan Řezáč patří mezi nejznámější webové konzultanty. Společně s dalšími experty založil webový rod House of Řezáč, pod jehož erbem chce změnit chaos webů v pevný řád. Je také autorem první české knihy o webdesignu, Web ostrý jako břitva. Pokud chceš o Janu Řezáči zjistit více, mrkni na video nebo si s ním přečti zajímavý rozhovor.Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme profesní zaměření Digitální marketing

Toto zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Brně i v Praze.

Charakter studia

 • Studium pod vedením profesního garanta – speciální přednášky, workshopy a konzultace nad rámec studia a po úspěšném dokončení exkluzivní doporučení pro nejlepší studenty
 • Osobní zakázka – student si na začátku studia vytyčí konkrétní cíl, za kterým s podporou vyučujících a kariérních poradců směřuje
 • Premium Days – speciální dny s profesními garanty, úspěšnými absolventy a top vyučujícími z NEWTON University
 • Pravidelná inspirativní setkání s vyučujícími a experty z oboru v neformálním prostředí a rychlé budování kontaktů

Nadstandardní benefity studia tohoto zaměření

 • Přednostní právo na vše, co se na NEWTONu děje, ať už jde o vstupenky na konference, nabídky praxí nebo pobyty v zahraničí.
 • Nadstandardní podpora při psaní bakalářské práce ze strany vyučujících a konzultantů.
 • Možnost přednostně představit své projekty školnímu investičnímu fondu a získat tak podporu a finance na jeho rozjetí.
 • Odborná podpora a know-how úspěšných mentorů z řad vyučujících a absolventů NEWTON University.
 • Pravidelná setkávání s vyučujícími a jejich kolegy z branže v neformálním prostředí. Studenti si díky nim rychle vybudují síť kontaktů.
 • Studenti mají v režii pravidelnou networkingovou událost Inspirativní ráno včetně výběru přednášejících a pořádají prémiové konference, na kterých mohou vystoupit spolu s vyučujícími a významnými osobnostmi z praxe. Díky tomu vstoupí do povědomí odborné veřejnosti dřív, než dostudují.
 • Outdoorový seberozvojový kurz na konci prvního ročníku se zaměřením na mentální průpravu.
 • Adaptační kurz před nástupem do studia.
 • Trvalá sleva na kurzy NEWTON University.

Náplň profesního zaměření

Absolvent porozumí nástrojům digitálního marketingu a UX designu. Bude mít všeobecný oborový přehled a kompetence k tomu, aby byl schopen plánovat, koordinovat a vytvářet zejména weby, kampaně či marketingové strategie. Může zastávat profesi digitálního marketéra, marketingového manažera nebo digitálního designera. Zaměření kombinuje design, marketing a management, tedy tři klíčové oblasti, pokud se chcete starat o produkty klientů. Součástí studia je praxe na reálných digitálních projektech.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalosti psychologie a filozofie z podnikatelského prostředí
 • znalosti integrované marketingové komunikace
 • principy tvorby mediální strategie a vedení mediálních kampaní
 • principy procesu tvorby webových stránek
 • principy fungování sociálních médií a znalosti pro přípravu online kampaní vč. měření jejich efektivity
 • znalosti chování zákazníků pomocí User Experience a UX Design
 • schopnosti přípravy content marketingu a výkonnostních kampaní
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 • znalost globálních trendů v digitálním marketingu, podnikání, řízení firem a institucí
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Digitální marketing

Se získanými znalostmi a dovednostmi absolventi tohoto bakalářského zaměření mohou pracovat v marketingovém prostředí na úrovni středního managementu či samostatně podnikat v oblasti:

 • reklamních/digitálních agentur
 • PR agentur
 • konzultační činnosti digitálního marketingu
 • manažerského řízení v marketingovém sféře

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na mediální studia či ekonomiku a management v České republice i zahraničí.

Nejčastější pozice absolventů tohoto profesního zaměření:

 • Digital marketing manager
 • Social media analyst
 • Digital campaign specialist
 • Online PR manager
 • PPC/SEO specialist
 • UX designer
 • Key account manager
 • Podnikatel / vlastník podniku

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON University budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

Dobrodružství s cílem NEWTON University