Vedení nemocnice je byznysem, trochu se ale liší náš předmět podnikání

MUDr. Tomáš Fiala, MBA je ředitelem Nemocnice ve Strakonicích, která se pod jeho vedením stala v roce 2009 podle průzkumu Health Care Institute nejlepší nemocnicí v České republice. On sám se navíc stal v roce 2015 manažerem roku ve zdravotnictví. Řízení nemocnice si kromě odborných lékařských znalostí vyžaduje také ekonomické a manažerské schopnosti, které získal studiem na NEWTON University. Na tuto vysokou školu se nyní vrací v pozici garanta nově otevíraného profesního zaměření Management ve zdravotnictví a sociálních službách.

Fiala
 
Je k vedení nemocnice lepší lékařské nebo ekonomické vzdělání?

Já si myslím, že je výhodné obojí. Já jsem původem dětský lékař a ekonomické i manažerské vzdělání jsem si dodělával na NEWTON University a později ještě studiem MBA. Když je ředitelem lékař, tak má lepší pozici a přístup k primářům a lékařům. Když je ekonom, tak musí mít primárně dobrého náměstka, který mu zabezpečuje tu lékařskou část vedení nemocnice. Takže ono se skutečně hodí obojí. 

Lze na vedení nemocnice nahlížet jako na běžný byznys?

Vedení nemocnice a vůbec zdravotnictví je byznysem. Trochu se ale liší náš předmět podnikání, náš cíl, náš core business. Většinou, když si jdete něco koupit, tak to taky zaplatíte. U nás si pacient jde „koupit“ alespoň část svého zdraví, přičemž péči mu poskytne zdravotnické zařízení, ale platí to pojišťovna – v tom je ten náš byznys trochu jiný.

Podle jakých kritérií se hodnotí úspěšnost nemocnice?

Hodnotit úspěšnost nemocnice nějakými přímými, konkrétními žebříčky je velice ošidné, nicméně určitá kritéria existují. Máme například systém DRG, kterým sledujeme počty komplikací, reoperací, sledujeme, jak často se nám pacienti eventuálně v krátké době po propuštění vrací apod. 

Jak hodnotíte české zdravotnictví?

České zdravotnictví je vlastně nejvýchodnější ze západních zdravotnictví a myslím, že je na velmi vysoké úrovni. Bohužel je to většinou tak, že jedna špatná zpráva přebije těch 20 pozitivních. Nicméně se domnívám, že naši pacienti dostávají úplně stejnou péči, jako v rozvinutých zemích západně od nás. Akorát tady nejsou ty doprovodné efekty, které se týkají například hotelových služeb. To máme zatím ve většině případů na horší úrovni než na západě.

Máte ve vaší nemocnici problém s odlivem zaměstnanců do zahraničí?

S odlivem do zahraničí se u nás nepotýkáme, u nás je odliv přirozený. Lidé odcházejí do soukromých praxí, do sociální sféry a samozřejmě do důchodu. Obrovskou chybou je ale to, že nepřicházejí noví. Střední zdravotnické školství a potom ty bakalářské typy neprodukují dostatek sester a pokud nějaké produkují, tak stejně nejdou do nemocnic. Jdou do firem nebo do byznysu. Dříve ze středních zdravotnických škol vycházelo 7 500 maturantek a dnes jich vychází pouze 2 000 a ještě nemají ty kompetence, které měly dříve. V budoucnu by se to ale mělo změnit, neboť je nyní v Senátu nový zákon o vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání. 

Souhlasíte s Trumpovým cílem zrušit Obama Care?

S tímto krokem nesouhlasím. Proč vlastně vznikl Obama Care? Tam šlo o to, že v USA bylo 46 milionů nepojištěných pacientů, což je podle mě špatně. Péči mají hradit zdravotní pojišťovny a pokud na to ten pacient nemá, tak ji za něj má hradit stát. To byl hlavní cíl Obamovi reformy, který ovšem zasáhl střední a výše příjmové skupiny obyvatel a těm situaci zhoršil. Nezhoršil jim dostupnost zdravotní péče, ale zvýšil jim příspěvek do zdravotnického pojištěneckého systému. Myslím, že programy MediCare a MediCaid nebyly úplně dobře a že Obama Care je lepší řešení. 

Proč jste se rozhodl spolupracovat s NEWTON University? Co pro vás tato škola znamená?

Na NEWTON University jsem získal manažerské a ekonomické vzdělání a díky tomu jsem pronikl do sféry řízení podniku. Tam jsem začal zjišťovat, že existuje něco jako účetnictví, management lidských zdrojů, psychologie zaměstnance atd. Myslím, že ta škola má úroveň a je schopná posouvat své studenty dál. To je podle mě hlavní, a proto jsem se rozhodl s vystavěním nového profesního zaměření Management ve zdravotnictví v roli profesního garanta.