© 2021 Vysoká škola NEWTON, a. s.

Recenzovaný vědecký časopis Scientia et Societas

Časopis Scientia et Societas vychází od prosince 2005 jako recenzovaný vědecký časopis, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých a přehledových statí z oboru ekonomie, managementu, právních věd, politologie a politických věd, psychologie a ostatních společenských věd. Vychází čtyřikrát ročně.

Aktuální číslo Scientia et Societas ke stažení zde:

Aktuální číslo Scientia et Societas

 

Posláním časopisu je

  • publikovat formou původních vědeckých a přehledových statí poznatky z oboru ekonomie, managementu, právních věd, politologie a politických věd, psychologie a ostatních společenských věd,
  • vytvořit prostor pro publikaci výsledků výzkumných projektů,
  • publikovat informace o mezinárodním i domácím dění ve vědeckém životě (informace o konferencích a workshopech, recenze vědeckých a odborných publikací),
  • být fórem pro vědeckou diskusi na aktuální témata,
  • informovat širší odbornou veřejnost o výsledcích vědeckovýzkumné činnosti.

Původní vědecké a přehledové stati jsou publikovány v rubrice Vědecké stati. Jiné druhy statí jsou zařazovány do dalších rubrik časopisu.

Od 21. července 2015 je časopis Scientia et Societas zařazen v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), od 1. ledna 2015 je zařazen v aktualizovaném Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Print ISSN 1801-7118
Electronic ISSN 1801-6057
MK ČR E 16579


Více zde: https://www.sets.cz/