Recenzovaný vědecký časopis Scientia et Societas

Časopis Scientia et Societas vychází od prosince 2005 jako recenzovaný vědecký časopis, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých a přehledových statí z oboru ekonomie, managementu, právních věd, politologie a politických věd, psychologie a ostatních společenských věd. Vychází čtyřikrát ročně.

Aktuální číslo Scientia et Societas

 

Posláním časopisu je

  • publikovat formou původních vědeckých a přehledových statí poznatky z oboru ekonomie, managementu, právních věd, politologie a politických věd, psychologie a ostatních společenských věd,
  • vytvořit prostor pro publikaci výsledků výzkumných projektů,
  • publikovat informace o mezinárodním i domácím dění ve vědeckém životě (informace o konferencích a workshopech, recenze vědeckých a odborných publikací),
  • být fórem pro vědeckou diskusi na aktuální témata,
  • informovat širší odbornou veřejnost o výsledcích vědeckovýzkumné činnosti.

Původní vědecké a přehledové stati jsou publikovány v rubrice Vědecké stati. Jiné druhy statí jsou zařazovány do dalších rubrik časopisu.

Od 21. července 2015 je časopis Scientia et Societas zařazen v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), od 1. ledna 2015 je zařazen v aktualizovaném Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Print ISSN 1801 – 7118
Electronic ISSN 1801 – 6057
MK ČR E 16579


Více zde: https://www.sets.cz/