Podané projekty

Podané projekty v roce 2016

Datum podání: 24. 2. 2016
Program: Erasmus + Jean Monnet 2016
Název výzvy: EAC-A04-2015
Název projektu: Network for European Fiscal Dialog
Číslo projektu: 574974-EPP‑1 – 2016 – 1‑CZ-EPPJMO-NETWORK
Koordinátor:  NEWTON College
Hlavní řešitel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
5 partnerů projektu: Slovensko (Univerzita Mateja Bela), Polsko (Warsaw School of Economics), Maďarsko (HETFA, Research Institute), Chorvatsko (Institute of Public Finance, University of Zagreb).

Podané projekty v roce 2015

Datum podání: 29. 6. 2015
Program: TAČR
Název výzvy:  3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
Název projektu: Heterogenita obyvatelstva ČR staršího 50 let a aktivní stárnutí
Číslo projektu: TD03000310
Koordinátor a hlavní příjemce: NEWTON College
Předkladatel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Partner projektu: VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.

Datum podání: 1. 4. 2015
Program: Grantová agentura České republiky Výzva: Standardní projekty
Panel: Společenské a humanitní vědy
Číslo panelu: P407 — Psychologie, pedagogika
Název projektu: Etické aspekty manažerského rozhodování
Číslo projektu: GA16-24345S
Žadatel:  NEWTON College
Hlavní řešitel: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Datum podání: 26. 3. 2015
Program: Erasmus + Jean Monnet 2015
Název výzvy: EAC-A04-2014
Název projektu: European Fiscal Dialog
Číslo projektu: 565364-EPP‑1 – 2015 – 1‑CZ-EPPJMO-NETWORK
Koordinátor:  NEWTON College
Hlavní řešitel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
7 partnerů projektu: Slovensko (Univerzita Mateja Bela), Polsko (Warsaw School of Economics), Maďarsko (HETFA, Research Institute), Řecko (University of Athens), Chorvatsko (Institute of Public Finance), Rumunsko (Danubius University Galati), Litva (University of Latvia)

Podané projekty v roce 2014

Datum podání: 23.6.2014
Program: TAČR
Výzva: 1. veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji o podporu od roku 2015 – 2017
Název výzvy: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Název projektu: Odborná metodika psychosociální pomoci a doprovodná mapa kritických oblastí pro humanitární jednotky ČČK 
Číslo projektu: TH01010260
Koordinátor a hlavní příjemce: NEWTON College
Předkladatel: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Partner projektu: ČČK

Datum podání: 3. 6. 2014
Program: Horizon 2020
Výzva: EURO‑2 – 2014: Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe
Název výzvy:  The European growth agenda
Název projektu: The economic recovery and public finances in the EU countries in the Central Europe, the Balkans and the Baltics
Číslo projektu: 649455
Koordinátor:  NEWTON College
Hlavní řešitel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
11 partnerů projektu: Slovensko (Univerzita Mateja Bela), Polsko (Warsaw School of Economics), Maďarsko (HETFA, Research Institute), Slovinsko (University of Ljubljana), Řecko (University of Athens), Chorvatsko (Institute of Public Finance), Rumunsko (Danubius University Galati), Bulharsko (University of National and World Economy); Lotyšsko (University of Latvia), Litva (Kaunas University of Technology) a Estonsko (Institute of Baltic Studies)

Datum podání: 14. 4. 2014
Program: Visegrad Fund 
Výzva: Strategic Grants
Název výzvy: 25th Anniversary of the Democratic Changes in Central Europe
Název projektu: Analysis of the impact of the crisis on public finance of the V4 as a way of effective fiscal policy
Číslo projektu: 31410002
Koordinátor: NEWTON College
Hlavní řešitel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
3 partneři projektu: Slovensko (Univerzita Mateja Bela), Polsko (Warsaw School of Economics), Maďarsko (HETFA, Research Institute)

Datum podání: 14. 4. 2014
Program: Visegrad Fund 
Výzva: Strategic Grants
Název výzvy: 25th Anniversary of the Democratic Changes in Central Europe
Název projektu: 25 Years of Public Administration Development and Reforms in the Visegrad Region — Countries and What Will the Future Bring
Koordinátor: Ekonomicko-správní fakulta MU Brno
Partner: NEWTON College —  prof. Ing. B. Hamerníková, CSc.

Datum podání: 8. 4. 2014
Program: Grantová agentura České republiky 
Výzva: Standardní projekty
Panel: Společenské a humanitní vědy 
Číslo panelu: P403 / Podnikové vědy, finance, administrativa, správa
Název projektu: The potential of public finance and economic growth through lenses of fiscal consolidation
Číslo projektu: GA15-14373S
Žadatel:  NEWTON College
Hlavní řešitel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

Podané projekty v roce 2013

Fiskální decentralizace v ČR: legislativní kompetence vs disponibilní prostředky na jejich realizaci
Navrhovatel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Spolupracovníci: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., Ing. Milan Lindner, Ph.D., doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D., Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Příjemce grantu: NEWTON College
Doba řešení: 2014 – 2015

Paradigma teorie veřejných financi versus anomálie ekonomického vývoje v době systemické krize
Navrhovatel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Spolupracovníci: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., Ing. Milan Lindner, Ph.D., doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D., Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
Poskytovatel grantu: Grantová agentura ČR
Příjemce grantu: NEWTON College
Doba řešení: 2014 – 2016