NEWTON University bude analyzovat studijní výsledky českých žáků

Jak se ukázalo, výsledky žáků českých základních škol jsou v mezinárodních testech PISA pouze průměrné. Tyto výsledky se týkají všech sledovaných oblastí – matematické, čtenářské i přírodovědné gramotnosti. Proč tomu tak je, bude analyzovat vědecký projekt s názvem „Metodika vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání a její aplikace v modelových případových studiích“, který zahajuje vědecký tým NEWTON University ve spolupráci s Českou školní inspekcí. „Zjednodušeně řečeno budeme zkoumat, proč jsou studenti z jiných států úspěšnější než studenti českých škol. Čím se v jednotlivých zemích liší metody a formy vzdělávání, nebo v čem jsou podmínky pro vzdělání v zahraničí jiné než u nás,“ přiblížil projekt zástupce vědeckého týmu NEWTON University Oldřich Hájek.

Více informací o tomto projektu si přečtěte v článku, který vydal Ekonomický magazín.