IGA

2020/2021

IGA

Rektor NEWTON College, a.s. vyhlašuje interní grantovou soutěž pro rok 2020/2021.

Termín vyhlášení soutěže: 24. 08. 2020
Termín podávání přihlášek: 24. 09. 2020
Počátek řešení projektů: 01. 10. 2020

Veškeré dokumenty k soutěži IGA 2020 / 2021 naleznete ke stažení zde:

Vyhlášení grantové soutěže podporované Interní grantovou agenturou NEWTON College, a.s.

Zásady grantové soutěže IGA

Příloha 1. — Žádost o podporu výzkumného projektu IGA NEWTON College, a.s.

Příloha 2. — Monitorovací zpráva

Příloha 3. — Definice druhů výsledků

 

2019/2020

IGA

Výsledky soutěže IGA pro ročník 2019/2020

Protokol hodnotící komise naleznete zde.

Rektor NEWTON College, a.s. vyhlašuje interní grantovou soutěž pro rok 2019/2020. Veškeré dokumenty k soutěži IGA 2019 / 2020 naleznete ke stažení zde:

Vyhlášení grantové soutěže podporované Interní grantovou agenturou NEWTON College, a.s.

Zásady grantové soutěže IGA

Příloha 1. — Žádost o podporu výzkumného projektu IGA NEWTON College, a.s.

Příloha 2. — Monitorovací zpráva

Příloha 3. — Definice druhů výsledků

 

 

2018/2019

IGA

Výsledky soutěže IGA pro ročník 2018/2019

Protokol hodnotící komise naleznete zde.

Rektor NEWTON College, a.s. vyhlašuje interní grantovou soutěž pro rok 2018/2019. Veškeré dokumenty k soutěži IGA 2018 / 2019 naleznete ke stažení zde:

Vyhlášení grantové soutěže Interní grantové agentury NEWTON College, a.s.

Vyhlášení grantové soutěže podporované Interní grantovou agenturou NEWTON College, a.s.

Příloha 1. — Žádost o podporu výzkumného projektu IGA NEWTON College, a.s.

Příloha 2. — Monitorovací zpráva – Interní grantová agentura NEWTON College, a.s.

Příloha 3. — Definice druhů výsledků

Směrnice IGA

 

2017

IGA

Prostředky na interní granty představují formu podpory určenou k financování zejména vědeckovýzkumných projektů, které budou průběžně řešeny, a stanou se tak základem pro potenciální uplatnění v grantových agenturách mimo NEWTON College (v rámci ČR i mezinárodních). Tento krok přispívá ke zvyšování provázanosti výuky akademických pracovníků s jejich výzkumnou a publikační činností.

Charakter standardních projektů

Jedná se o výzkumné projekty navrhované a řešené akademickým pracovníkem NEWTON College zpravidla s dalšími spolupracovníky, jejichž hlavním zaměřením je podpora vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků NEWTON College obvykle směřující k přípravě grantového návrhu mimo NEWTON College. V rámci řešení projektu je doporučeno zapojení studentů školy od 4. semestru bakalářského stupně studia. Maximální doba řešení projektu je 1 rok.

Oprávnění žadatelé

Navrhovatelem projektu může být každý interní akademický pracovník, tj. v pracovním poměru na NEWTON College. Spolupracovníkem mohou být i akademičtí pracovníci s DPP nebo DPČ.

Náležitosti předkládaných projektů

Žádost o podporu projektu musí mít charakter uceleného, propracovaného výzkumného projektu s jasně definovaným cílem, harmonogramem řešení, kontrolovatelnými výstupy a se strukturovaným a zdůvodněným návrhem nákladů s řešením projektu spojených. Znění Směrnice upravující podání a řešení projektů IGA NC naleznete níže. 
Žádosti o interní granty se předkládají Specialistovi pro vědecké a aplikované projekty.
O schválení rozhoduje rektor NEWTON College na základě doporučení stanovené hodnotící komise. Žádost o podporu projektu naleznete na konci této stránky. Projektovou žádost je možné podat v období vyhlášeném příslušnou výzvou.

Reporting o řešení projektu

Řešitel projektu předkládá průběžnou monitorovací zprávu specialistce pro vědecké aplikované projekty v souladu se schváleným harmonogramem. Pro období řešení kratší než 6 měsíců se průběžná zpráva nepodává.

Do 1 měsíce od ukončení projektu předkládá řešitel závěrečnou zprávu o proběhlých aktivitách a dosažených výsledcích. Povinnou součástí monitorovacích zpráv je předložení dosažených publikačních výstupů, které budou po zaevidování řešiteli vráceny.

 

2017

Termín přihlášení: do 20. 8. 2017
Rozhodnutí o přijetí projektu: do 31. 8. 2017
Zahájení práce schválených projektů: 1. 9. 2017

S případnými dotazy a konzultacemi k přípravě projektů IGA je možno se obrátit na:
doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., Oldrich.Hajek@newtoncollege.cz

 

2016

Termín přihlášení: do 28. 2. 2016
Rozhodnutí o přijetí projektu: do 30. 3. 2016
Zahájení práce schválených projektů: 1. 4. 2016

 

2015

Termín přihlášení: do 28. 2. 2015
Rozhodnutí o přijetí projektu: do 30 dnů od vyhlášení
Zahájení práce schválených projektů: 1. 4. 2015

 

2014

Vyhlášení soutěže o podporu standardních projektů v rámci IGA NEWTON College.
Komise pro posouzení návrhů projektů IGA NC, která se sešla dne 27. 6. 2014, vybrala dva projekty k realizaci na dobu jednoho roku.

Přihlášené projekty:

  1. Životní spokojenost a integrita osobnosti manažera v kontextu výkonu manažerské praxe.
    Žadatel: PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D. 
  2. Vztah aspektů kritického myšlení k osobnostním stylům a typům, možnosti jeho zjišťování a ovlivňování v kontextu manažerského rozhodování a řešení situací úloh.
    Žadatel: PhDr. Ing. Vratislav Pokorný