Homo Philosophicus: výzvy dnešního světa

Pozvánka na přednášku Homo Philosophicus: výzvy dnešního světa

Zveme vás na dost možná nejnepředvídatelnější přednášku, která se kdy na NEWTON University uskutečnila. Navštíví nás radikální český filosof, disident, signatář Charty 77, pedagog a světově uznávaný znalec Platónova díla Julius Tomin, který učil i na Oxfordu.

Julius Tomin Platónovu filosofii přednáší i žije. Bezplatná moderovaná přednáška je koncipována v duchu sokratovské tradice jako veřejné symposion Julia Tomina s možností oponovat či klást otázky. Tedy dopředu nemůžeme předpovědět, co všechno se na ni (ne)odehraje. Víme ale, že to bude neopakovatelné. Diskuzi moderuje Vratislav Pokorný, vyučující humanitních předmětů na NU, mentální kouč a bývalý hlavní psycholog resortu Ministerstva obrany.

Zkoušeli jste i vy někdy 100% žít podle svých hodnot?
Julius Tomin je velmi kontroverzní, originální a neortodoxní osobnost. Studoval u Milana Machovce a Jana Patočky. A 100% žije podle svých hodnot. Za komunismu šel raději do vězení než na vojnu. Když chtěl emigrovat do Indie, čekalo ho opět vězení. Když se mu zdálo, že univerzita v Oxfordu cenzuruje Platóna, obvinil ji. Protestoval a přednášel před budovou školy. Když v roce 1998 nesouhlasil se jmenováním Jana Kavana na post ministra zahraničí, začal držet na protest hladovku. Julius Tomin patří k významným signatářům Charty 77, který v 80. letech nuceně emigroval do Velké Británie.

Přijďte na akci 9. května a využijte možnost setkat se s jedním z mála skutečně filozoficky žijícím člověkem, hluboce zasvěceným do díla a způsobu myšlení Platóna a Sokrata.
Na setkání s panem Tominem se mohou objevit tato témata:

  • Platón a Sokrates  co říkají o způsobu bytí filozofického člověka
  • Poznámky a úvahy k Timaiovi
  • Platón a péče o duši v dnešní době
  • Platónská úsečka v praxi

Začínáme v 17 hodin na NEWTON University v Praze, učebna č. 5.
Kapacita je omezená na 90 účastníků, proto se registrujte co nejdříve!

Vstup je zdarma.

Registrujte se

 

 


54 let stará aktuální historka (zdroj: Paměť národa)

Julius Tomin, který bude 9. května přednášet na NEWTON UNIVERSITY, popsal pro Paměť národa své působení během okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

V ulici Na Příkopě měli prý tehdy studenti stolky, kde si kdokoliv mohl vyrobit plakát nebo transparent, Julius Tomin prý tehdy zvolil text: „Vojáci okupační armády, naučte se přemýšlet po svém, proč jsme vaše otce vítali s láskou a s květy, a proč vám dneska nikdo nepodá ani kousek chleba nebo skleničku vody.“ S tímto se vypravil na Staroměstské náměstí, kde plakát připevnil na zeď poblíž jednotky rudé armády rozmístěné v okolí Husova pomníku, zatímco přítomní vytvořili lidský štít. Protože sovětští vojáci, kteří si chtěli prohlášení přečíst, byli veliteli odvoláni, přečetl jej Tomin nahlas a byl zadržen. „V momentě mě vojáci popadli, zatáhli mě za ty broněviky, šlapali po mně, brejle mi rozbili,“ popisuje, jak byl týrán a ohrožován zbraní až do chvíle, než se objevil velitel jednotky, s nímž Tomin, poté, co jej donutil omluvit se za své podřízené, nějaký čas rozmlouval o ruštině, Rusku a kontrarevoluci. Snažil se prý vojáky přesvědčit o tom, že se stali obětí „naprosté dezinformace“, po vzrušené výměně názorů byl pak zpoza hradby protiletadlových kanónů pod Husovým pomníkem propuštěn. „Já jsem je musel odmítat proto, abych mohl toho Tolstého číst s chutí, aby se jim nepodařilo postavit mezi mě a tu ruskou literaturu, mezi to, co vidím v tom Rusku jako silné a velké. Abych se k tomu mohl pozitivně obrátit,“ vysvětluje, proč také například nutil sovětské vojáky umístěné na Letné k dodržování základních hygienických zásad u doslova přetékajících veřejných záchodků slovy: „Vidíš ty záchody? Každý, kdo tady je, bude mluvit o tom, co jste přinesli!“