Marek Buchar

Equipment & Environmental manager, ZETOR TRACTORS a.s.

Pracuji ve společnosti ZETOR TRACOTRS a.s. na pozici všeobecný manažer. Odpovídám za svěřená oddělení provozní údržby, energetiky, ekologie a dílny speciálních úprav traktorů. Mimo jiné jsem pověřen řízením projektů, které spadají do mých kompetencí. Některé projekty jsem uvedl do CV. Jeden z posledních projektů, které jsem zakomponoval do studia na NC je zřízení dílny speciálních úprav traktorů.

Jedná se o samostatně řízené středisko ve společnosti ZETOR TRACTORS a.s., které vykazuje svoji vlastní PL a NPBT. Toto středisko se chová jako společnost ve společnosti. Od tohoto způsobu řízení si slibujeme využití potenciálu členů teamu střediska a využívání pouze nutných služeb ostatní středisek. Každá činnost, kterou provádíme je naceněna a následně vnitropodnikově fakturována zadavateli, který si odvedenou práci nebo materiál osobně přebírá. Samozřejmě se na odvedenou práci i materiál vztahují veškeré garance.

Díky studiu na NC jsem získal spoustu námětů pro rozvoj nejen svěřených oddělení, které se nám s kolegy podařilo realizovat. Studium na NC bylo pro mě velice přínosné jak z profesního, tak i soukromého hlediska. Nyní se dívám na svět, tak trošku z jiného úhlu a je pro mne mnohem jednodušší proplouvat spletí každodenních nástrah. Náplň studia MBA je z převážné většiny využitelné v praxi, důkazem není pouze moje reference, ale do budoucna určitě někteří z mých kolegů v řadách budoucích studentů NC.

  • Buchar

    Studium na NC bylo pro mě velice přínosné jak z profesního, tak i soukromého hlediska. Nyní se dívám na svět, tak trošku z jiného úhlu a je pro mne mnohem jednodušší proplouvat spletí každodenních nástrah.

    Marek Buchar, Equipment & Environmental manager, ZETOR TRACTORS a.s.

Další příběhy absolventů

Libor Hoření

Jídlo zdarma zdravotníkům a seniorům

Albert Fikáček

Sedni k počítači a nakupbabicce.cz!

David Martínek

3D tiskem proti COVID 19

Jakub Liška

iReportéři v první linii