Podnikání

Staňte se komplexním manažerem připraveným k řízení společnosti!

Staňte se komplexním manažerem připraveným k řízení společnosti! V dvouletém navazujícím magisterském profesně zaměřeném studijním programu zakončeném titulem Ing. získáte pokročilé znalosti z ekonomie, podnikání, financí, managementu a strategického řízení podniku. Stejně jako v bakalářském studiu na NEWTON University je studijní plán rozšířen o předměty z oblasti marketingu, práva, etiky a psychologie, které dotváří unikátní mix znalostí a získaných schopností každého moderního manažera. Absolventi jsou špičkově připraveni na zahájení vlastního podnikaní či výkon manažerské činnosti na střední a vyšší úrovni řízení podniku.

Co vám dá studium Podnikání

 • Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

 • Znalosti trendů podnikatelského prostředí

 • Rozvoj business potenciálu

 • Znalosti a dovednosti leadershipu

 • Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

 • Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Podnikání

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu, stejně tak jsou dobře připraveni pro vlastní podnikání.

Mezi nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření patří:

 • Majitel/ka společnosti
 • Zakladatel/ka
 • Ředitel/ka
 • Investor/ka
 • Podnikatel/ka
 • Živnostník/živnostnice

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradenství Praha

Mgr. Kateřina Haladová

+420 601 692 747

Studijní poradenství Brno

Mgr. Nikola Konečná

+420 601 001 667

Dobrodružství s cílem NEWTON University