Podnikání

Staňte se komplexním manažerem připraveným k řízení společnosti! 

Staňte se komplexním manažerem připraveným k řízení společnosti! V dvouletém navazujícím magisterském profesně zaměřeném studijním programu zakončeném titulem Ing. získáte pokročilé znalosti z ekonomie, podnikání, financí, managementu a strategického řízení podniku. Stejně jako v bakalářském studiu na NEWTON University je studijní plán rozšířen o předměty z oblasti marketingu, práva, etiky a psychologie, které dotváří unikátní mix znalostí a získaných schopností každého moderního manažera. Absolventi jsou špičkově připraveni na zahájení vlastního podnikaní či výkon manažerské činnosti na střední a vyšší úrovni řízení podniku.

Co vám dá studium Podnikání

Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

Znalosti trendů podnikatelského prostředí

Rozvoj business potenciálu

Znalosti a dovednosti leadershipu

Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Podnikání

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu, stejně tak jsou dobře připraveni pro vlastní podnikání.

Mezi nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření patří:

  • Majitel/​​ka společnosti
  • Zakladatel/​​ka
  • Ředitel/​​ka
  • Investor/​​ka
  • Podnikatel/​​ka
  • Živnostník/​​živnostnice

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradce pro navazující magisterské studium
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradenství magisterského studia Brno
Mgr. Nikola Konečná