Podnikání

Staňte se komplexním manažerem připraveným k řízení společnosti! 

Co vám dá studium Podnikání

Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

Znalosti trendů podnikatelského prostředí

Rozvoj business potenciálu

Znalosti a dovednosti leadershipu

Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Podnikání

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu, stejně tak jsou dobře připraveni pro vlastní podnikání.

Mezi nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření patří:

  • Majitel/​​ka společnosti
  • Zakladatel/​​ka
  • Ředitel/​​ka
  • Investor/​​ka
  • Podnikatel/​​ka
  • Živnostník/​​živnostnice

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradce pro navazující magisterské studium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradkyně pro navazující magisterské studium Brno
Mgr. Nikola Konečná