Vladimíra Michnová

Vladimíra má ve firmě Linet na starost lidi, nejen v Čechách, ale i tam, kde všude Linet prodává světovou špičku nemocničních lůžek. A z toho je jasné, že ví, jaké lidi firma potřebuje, jak je najít, jak je motivovat, jak je odměňovat a jak lidi řídit. No a až budete uvažovat o tom, že do svého projektu potřebujete další lidi, bude nejlepší, když se zeptáte Vlaďky a požádáte ji o mentoringové setkání.

LinkedIn