Marketing a média

Svět médií je fascinující! Přijďte se k nám naučit, jak se vedou a vytváří úspěšné mediální kampaně. Poznejte nástroje a moderní trendy v komunikaci, se kterými se dostanete k cílové skupině, kterou právě potřebujete oslovit. Naučíme vás, jak pracovat s množstvím informací, které nás dnes a denně obklopují a snaží se nás ovlivnit.

Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme Marketing a média

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v Brně i v Praze v prezenční i kombinované formě studia.

Náplň zaměření

Náplní zaměření Marketing a média je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání v mediálním prostředí. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • znalosti a schopnosti využití mediálních nástrojů
 • schopnost tvorby mediální strategie a zjišťování její účinnosti a efektivity
 • znalosti a dovednosti mediální a marketingové komunikace
 • znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření mezinárodní společnosti
 • principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 • schopnost analyzovat podnikatelské prostředí
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • zkušenosti s týmovou prací
 • schopnosti motivace týmu a seberozvoje
 • management firemních systémů
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů 

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Marketing a média

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto zaměření mohou ucházet o pozice středního managementu v oblasti:

 • mediální komunikace;
 • Public relations;
 • řízení lidských zdrojů;
 • projektového managementu;
 • ekonomiky a podnikových financí;
 • obchodu;
 • samostatné podnikání;
 • či možnost pokračovat v navazujícím studiu magisterského stupně.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 • PPR manažer
 • Tiskový mluvčí
 • Produkční manažer
 • Copywriter
 • Manažer interní komunikace

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON University budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.


Adaptační kurz
Lísek

07. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

11. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

14. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

18. 09. 2023
07. 09. 2023
11. 09. 2023
14. 09. 2023
18. 09. 2023