X-tream Management

Manažerský výcvik zaměřený na diagnostiku osobních potenciálů

Chcete zjistit, zda se umíte skutečně správně rozhodovat a kompetentně jednat v běžných, nestandardních a dokonce i limitních situacích? Pak si nenechte ujít tento manažerský výcvik, který jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu! Dostanete šanci objevit svůj skutečný potenciál.
 
Manažerský výcvik X-tream Management vám dá možnost být efektivnější, odolnější a úspěšnější v učení, životě i práci.
 
Manažerský výcvik X-tream Management je unikátní metodika, která propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu, assessment a development centra a jedinečným způsobem umožňuje objektivně identifikovat skutečné osobní, mentální a psychofyzické potenciály jedince v různých podmínkách, situacích a úlohách. Dozvíte se o sobě informace, které jste nevěděli a které se v běžných výběrových a rozvojových výcvicích nedozvíte a ani nemůžete dozvědět. Ověříte si, jaké jsou vaše schopnosti správně se rozhodovat a kompetentně jednat nejen v běžných, ale i v nestandardních či dokonce limitních situacích.

Ve výcviku…
… jsou aplikovány nejmodernější poznatky z oblasti kognitivních věd, managementu, psychologie, biologie, neurověd a dalších disciplín.
… je kladen velký důraz na poznání a rozvoj sebe sama jako samostatného jedince, stejně jako člena či leadera týmu, poznávání osobního a týmového potenciálu, či vztahu jedince a mikrotýmu k vnitřnímu a vnějšímu prostředí.
… mohou a zpravidla i musí účastníci tvořivě aplikovat své potenciály, znalosti a zkušenosti v různých simulovaných situacích.
… je díky unikátnímu přístupu metodiky X - tream umožněno komplexně a objektivně diagnostikovat individuální osobní, mentální, psychofyzické a sociální potenciály.
… je v rozšířené míře věnovaná pozornost rozvoji třetí zásadní oblasti dovedností - Subtle Skills (kritické a systémové myšlení, pozornost, mindfulness, antifragilita, psychická stabilita, apod.), které jsou základem všech dalších dovedností (Soft i Hard skills) každého manažera a podstatou skutečného osobního či týmového leadershipu.

Struktura výcviku:
1.BLOK: Komplexní prediagnostika
2.BLOK: 4-denní intenzivní outdoroové soustředění s kontinuální zátěží
3.BLOK: Konzultace individuálního manažerského profilu a souhrnné zprávy o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu

Výstup
Certifikát o absolvování manažerského výcviku X-tream Management
Individuální manažerský profil a souhrnná zpráva o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu

Lektorský tým:
PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA a další externí specialisté na danou problematiku

Přečtěte si více o výcviku X-tream management na našem blogu NEWTON Today, kde najdete rozhovor s jedním z lektorů výcviku Jiřím Koleňákem.

  • Vratislav Pokorný

    X-tream nepracuje s tím, že by někomu znalosti předával, lidé si tam znalosti vytvářejí sami. Pracují s vlastními limity, různými variantami rozhodování a řešení úloh. Všechno je otočeno směrem k nim.

    PhDr. Ing. Vratislav Pokorný

Termíny

Nejbližší výcviky X-tream managementu proběhnou 16. - 19.11.2021 a 18. - 21.11.2021

Dobrodružství s cílem NEWTON University