X‑TREAM MANAGEMENT:
Síla, vytrvalost, iniciace

Manažerský výcvik, v němž překonáte své limity

Co je X‑tream management

X‑tream management je mimořádný výcvik, který otestuje vaše zvládání zátěže v extrémních podmínkách. Soustředí se na uvolnění vašeho potenciálu a schopnost řešit krizové momenty. To vám pomůže, abyste převzali kontrolu nad svým podnikáním a nad sebou.

Všichni vidí plot, vy vidíte díru

Naši odborníci řídí simulované situace tak, abyste dokázali být efektivní, kreativní a pracovali na přežití v rámci týmu. Staňte se lídrem, na kterého se mohou všichni spolehnout, když to vypadá, že řešení neexistuje.

Jak rozvíjíme váš potenciál lepšího leadera a manažera?

Opíráme se o kognitivní vědy

Aplikujeme nejmodernější poznatky z oblasti managementu, psychologie, fyziologie, neurověd a dalších disciplín. 

Poznání sebe sama

Seznamte se sami se sebou! Pochopte, jak fungujete jako samostatný jedinec a jako člen týmu nebo lídr.

Kompletní diagnostika

Pomůžeme vám odhalit vaše osobní, mentální, psychofyzické a sociální potenciály. Tím se dostanete do konkurenční výhody.

Rozvoj systémového a kritického myšlení

Soustředíme se na mindfulness, antifragilitu, psychickou stabilitu. To je základ pro soft skills i hard skills každého dobrého manažera.

X‑tream, to je  proces vnitřní změny, který začal jedním „obyčejným víkendem“ v přírodě a pokračuje ve všech oblastech života měsíce a roky poté. Byla to velká životní změna, která mě nečekaným způsobem posunula. X‑tream je pro mě odrazovým můstkem k odvaze, adaptaci, testování a sebepoznání. Pro mě je to návrat sobě, přírodě a životu v přítomnosti, jde o opuštění komfortní zóny a zvýšení úrovně vědomí. X‑tream je prostě krok dopředu.


Lidija Kovarik, ředitelka Illusion Art Musem Prague

Co chcete ještě vědět

Jaká je struktura výcviku?

1.BLOK: Komplexní diagnostiku přirozených potenciálů
2.BLOK: Čtyřdenní intenzivní výcvik s kontinuální zátěží
3.BLOK: Konzultace individuálního manažerského profilu a souhrnná zpráva o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu

Co dostanu, když absolvuji X‑tream management?

Certifikát, individuální manažerský profil a souhrnnou zprávu o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu.

Kdo bude v lektorském týmu? 

PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová více 
Ph.D., PhDr. Ing. Vratislav Pokorný více
doc. Ing. Jiří Koleňák Ph.D. více 
a další externí specialisté na danou problematiku

Chcete vědět ještě víc? 

Přečtěte si více o výcviku X‑tream management na našem blogu NEWTON Today, kde najdete rozhovor s jedním z lektorů výcviku Jiřím Koleňákem.

X‑tream nepracuje s tím, že by někomu znalosti předával, lidé si tam znalosti vytvářejí sami. Pracují s vlastními limity, různými variantami rozhodování a řešení úloh. Všechno je otočeno směrem k nim.


PhDr. Ing. Vratislav Pokorný

Máme řadu metod a kurzů, kde se snažíme o prožitkové vzdělávání postavené na vlastní zkušenosti. Například při X‑tream managementu studenty vezmeme do neznámého prostředí v přírodě a čtyři dny je podrobujeme náročným úkolům. Cílem je, aby si uvědomili, že velet a rozdělit si úkoly je důležité, zejména v krizových situacích.


doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA