Management ve zdravotnictví a sociálních službách — Školné

Školné

Špičkové vzdělání, které vás prodá

40 000 Kč je průměrný nástupní plat absolventa NEWTON University

Přes 75 % studentů si najde práci v oboru při studiu

Špičkoví odborníci vás vybaví nejnovějšími teoretickými i praktickými poznatky z praxe

Připravíme vás na reálné situace z manažerského života

NEWTON University mě hlavně naučila vidět příležitosti tam, kde nejsou. Nebát se vlastní prohry a umět se na sebe 100% spolehnout. Naučila mě riskovat, zlepšovat svoje schopnosti, sebevědomě vystupovat, být si jistá tím, co dělám a nevnímat překážku negativně.


Barbora Karchová

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON University. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek

Školné dle profesních zaměření

Uvedené ceny jsou za akademický rok (2 semestry).
Studium v Praze a Brně
58 000 Kč
Studium v Bratislavě
2 280€

NEWTON Global — obyvatelé ČR/EU

Učíme v angličtině
Prezenční studium
109 000 Kč
Online studium
109 000Kč

NEWTON Global — nerezidenti EU

Učíme v angličtině
Prezenční studium
181 000 Kč
Online studium
181 000 Kč

Vyberte si, v jakém studijním režimu se budete cítit nejlépe

NEWTON Start – základní všeobecné studium podnikání a managementu. Školné 58 000 Kč (2 280€) za 1 akademický rok (2 semestry).

NEWTON Business – rozšířené studium aplikovaného businessu s možností volby profesního zaměření ve vybrané specializaci. Školné 69 000 Kč (2 750€) za 1 akademický rok (2 semestry).

NEWTON Premium – NEWTON Premium se od NEWTON Business liší celou řadou nadstandardních benefitů.
Exkluzivní studium aplikuje nejmodernější metody a metodiky, včetně metodiky X‑tream, která umožňuje nejen identifikaci, ale i realistický rozvoj osobních a profesních kvalit, nezbytných pro úspěšnost studentů a prosperitu jejich podnikání. Významným přínosem je možnost kontinuální práce studenta na svém profesním a osobním záměru, pod vedením uznávaných osobností a autorit z akademické, odborné a profesní praxe.
Studenti NEWTON Premium mohou navíc využít např. individuální konzultace s garanty a mentory NEWTON Business Accelerator, přednostní právo při výběru praxí a zahraničních studijních pobytů, nadstandardní podporu při psaní bakalářské práce i rozjíždění vlastních projektů či 25 % slevu na kurzy NU, digitální skripta zdarma, možnost zapsání jakéhokoliv předmětu nad rámec zvolené specializace v českém i anglickém programu a mnoho dalších benefitů na základě vlastní iniciativy a individuálních potřeb.

NEWTON Global – exkluzivní studium na úrovni režimu NEWTON Premium. Jediná specializace, ve které celé studium probíhá v angličtině a kde dostanete prostor studovat ve spolupráci se špičkovými mentory z celého světa. Po vzoru předních mezinárodních univerzit studujete v malých skupinkách, které dovolují úzkou spolupráci s lektorem. V případě zájmu si lze bezplatně přidat ke svému studijnímu plánu specializační předměty v češtině. Navíc v prezenční formě můžete využívat možnosti hybridní a online výuky, abyste si studium maximálně přizpůsobili svým potřebám. Školné činí 109 000 Kč (4 500€) za akademický rok (2 semestry).

Možnosti financování

Stipendia

Až 30 000 Kč prospěchového stipendia ročně + sociální a ubytovací stipendium při splnění podmínek (pro studenty prezenční formy všech bakalářských profesních zaměření).

Placená praxe

Až 10 000 Kč ročně pro studenty během interní praxe na veletrzích a dnech otevřených dveří, u externí praxe ve firmách i vyšší částky měsíčně.
 

Splátkový kalendář

2 splátky v průběhu roku nebo individuální splátkový kalendář dohodou pro snazší financování studia.

Láká vás vědět víc? Napište nám

Studijní poradenství Brno
Bc. Kristina Pazderková
Studijní poradenství bakalářského studia
Mgr. Jana Pavlů
Studijní poradenství Bratislava
Bc. Laššáková Zuzana