Management ve zdravotnictví a sociálních službách

Staňte se úspěšným manažerem zdravotnických organizací

Vaše cesta studiem

První ročník

Už od prvního ročníku ve vás budeme rozvíjet dovednosti potřebné pro výkon manažerských funkcí. Získáte potřebné vědomostní základy nutné pro další odborný růst, seznámíte se s podnikovou ekonomikou, mikro- i makroekonomií, absolvujete předměty Psychologie pro manažery, Marketing a další. Během letního semestru naváže i výuka specializačních předmětů v podobě pokročilého kurzu Podnikové ekonomiky a Zdravotních a sociálních systémů.

V průběhu roku

 • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

 • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTON University

 • V návaznosti na vaše zkušenosti začnete s vyučujícími i spolužáky konzultovat problematiku zaměření

 • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON University. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek

Druhý ročník

V druhém roce se budete už plně věnovat studiu na management a zaměření orientovaných předmětů jako je Management lidských zdrojů, Strategický a projektový management a další. Seznámíte se s problematikou ekonomiky ve zdravotnictví a sociálních službách či managementu a provozu zdravotnického zařízení. Vyberete si dva volitelné studijní kurzy.

V průběhu roku

 • Vyberete si oborové předměty, na které se chcete primárně orientovat

 • V rámci výuky i konzultací bude stále více využíváno case-studies, odborných diskusí apod.

 • Zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

 • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

 • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

NEWTON University je pro mě hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.


Profesní garant režimu NEWTON Premium, marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

Poslední ročník studia je věnovaný již výlučně specializovaným předmětům. V rámci volitelných kurzů si vyberete tři dle vaší profesní specializace, vedle toho si pak můžete vybrat i další dva předměty orientované na rozvoj manažerských kompetencí. Absolvujete Bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku

 • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

 • Zvolíte si téma své bakalářské práce

 • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/​a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky 

A máte titul Bc. z NEWTON University!