Management ve zdravotnictví a sociálních službách

Staňte se úspěšným manažerem zdravotnických organizací

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

Předměty

1. semestr

 • Kontext a nástroje VŠ studia
 • Psychologie pro manažery
 • Marketing
 • Matematika
 • Mikroekonomie
 • Podniková ekonomika I.
 • Anglický jazyk

2. semestr

 • Management
 • Makroekonomie
 • Matematické metody a statistika
 • Anglický jazyk
 • Podniková ekonomika II.

3. semestr

 • Management lidských zdrojů I.
 • Účetnictví pro manažery
 • Právo pro manažery
 • Anglický jazyk
 • Politické a kulturní aspekty globálního podnikání
 • Zdravotní a sociální systémy

4. semestr

 • Studijní praxe (část 1)
 • Strategický management
 • Anglický jazyk
 • Projektový management
 • Management ve zdravotnictví a sociálních službách
 • Obchodní právo
 • Marketing ve zdravotnictví a sociálních službách

5. semestr

 • Bakalářský seminář
 • Studijní praxe (část 2)
 • Filosofie pro manažery
 • Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb
 • Zdravotní a sociální právo

6. semestr

 • Bakalářská práce
 • Státní závěrečná zkouška
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Management kvality ve zdrav. a soc. službách

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.


Adaptační kurz
Lísek

07. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

11. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

14. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

18. 09. 2023
07. 09. 2023
11. 09. 2023
14. 09. 2023
18. 09. 2023