Management ve zdravotnictví a sociálních službách

Staňte se úspěšným manažerem zdravotnických organizací

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Kontext a nástroje VŠ studia

  Psychologie pro manažery

  Matematika

  Mikroekonomie

  Podniková ekonomika I.

  Anglický jazyk

 • 2. semestr

  Management

  Makroekonomie

  Matematické metody a statistika

  Anglický jazyk

  Podniková ekonomika II.

 • 3. semestr

  Management lidských zdrojů I.

  Účetnictví pro manažery

  Právo pro manažery

  Anglický jazyk

  Politické a kulturní aspekty globálního podnikání

  Zdravotní a sociální systémy

 • 4. semestr

  Studijní praxe (část 1)

  Strategický management

  Anglický jazyk

  Projektový management

  Management ve zdravotnictví a sociálních službách

  Obchodní právo

  Marketing ve zdravotnictví a sociálních službách

 • 5. semestr

  Bakalářský seminář

  Studijní praxe (část 2)

  Filosofie pro manažery

  Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb

  Zdravotní a sociální právo

 • 6. semestr

  Bakalářská práce

  Státní závěrečná zkouška

  Komunikační a prezentační dovednosti

  Management kvality ve zdrav. a soc. službách

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

Dobrodružství s cílem NEWTON University