Management v sociálních službách

Získáte dovednosti v analýze dat, správě programů a komunikaci
Podat přihlášku

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled předmětů, se kterými se během studia setkáte

1. semestr

 • Mikroekonomie II
 • Současné teorie managementu
 • Ekonomika a řízení podniku
 • Manažerská psychologie
 • Právo v podnikání

2. semestr

 • Makroekonomie II
 • Manažerské rozhodování
 • Kognitivní management pro moderní leadership
 • Metodologie odborných prací
 • Studijní praxe
 • Sociální politika a legislativa sociálních služeb
 • Strategický management

3. semestr

 • Pokročilé strategie v podnikání
 • Metody osobnostního rozvoje
 • Best Practices in Management
 • Diplomový seminář
 • Řízení změn v organizaci
 • Sociální podnikání

4. semestr

 • Manažerské účetnictví a controlling
 • Ethical Management and CSR
 • Moderní trendy v sociálních službách
 • Komunikační a prezentační dovednosti