Management lidských zdrojů

Poznejte vůdčí osobnosti, potenciál a rozvíjejte tým

Vaše cesta studiem

První ročník

V prvním roce studia získáte potřebné vědomostní základy nutné pro další odborný růst. V rámci povinného základu absolvujete mimo jiné předměty Podniková ekonomika, Marketing, Psychologie pro manažery, Mikroekonomie a Makroekonomie, chybět nebude ani anglický jazyk. Další studijní předměty budou již více specializovány: projdete úvodem do managementu, navážete kurzem kognitivního managementu a absolvujete i první oborový předmět věnovaný otázkám pracovního práva.

V průběhu roku

 • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

 • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTON University

 • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON University. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek

Druhý ročník

Kurzy Psychologie osobnosti pro manažery a Management lidských zdrojů odstartujete druhý ročník studia orientovaný především na řízení lidských zdrojů. Seznámíte se s principy projektového řízení nebo metodami managementech realizovaných průzkumů. Vyberete si dva volitelné studijní kurzy.

V průběhu roku

 • Vyberete si ze studijních předmětů podle profesního směru a orientace

 • Zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

 • V rámci výuky i konzultací bude stále více využíváno case-studies, odborných diskusí apod.

 • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

 • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

NEWTON University je pro mě hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.


Profesní garant režimu NEWTON Premium, marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

V rámci volitelných předmětů si vyberete tři podle vaší budoucí profesní specializace, navíc si můžete vybrat dva předměty směřující k osvojení potřebných manažerských dovedností jako jsou např. Etické aspekty managementu a Komunikační a prezentační dovednosti. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku

 • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

 • Zvolíte si téma své bakalářské práce

 • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/​a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky

A máte titul Bc. z NEWTON University!