Management lidských zdrojů

Poznejte vůdčí osobnosti, potenciál a rozvíjejte tým

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Kontext a nástroje VŠ studia

  Psychologie pro manažery

  Matematika

  Mikroekonomie

  Podniková ekonomika I.

  Anglický jazyk

 • 2. semestr

  Management

  Makroekonomie

  Matematické metody a statistika

  Anglický jazyk

  Kognitivní management

 • 3. semestr

  Management lidských zdrojů I.

  Účetnictví pro manažery

  Právo pro manažery

  Anglický jazyk

  Vzdělávání pro osobní a profesní rozvoj

  Základy sociální psychologie

 • 4. semestr

  Studijní praxe (část 1)

  Strategický management

  Anglický jazyk

  Management lidských zdrojů II.

  Pracovní právo a ochrana osobnosti

  Projektové řízení

  Metody výzkumu v managementu

 • 5. semestr

  Bakalářský seminář

  Studijní praxe (část 2)

  Filosofie pro manažery

  Motivace a řízení pracovního výkonu

  Etické aspekty managementu

 • 6. semestr

  Bakalářská práce

  Státní závěrečná zkouška

  Komunikační a prezentační dovednosti

  Praktické manažerské techniky

  Volně volitelný předmět

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

Dobrodružství s cílem NEWTON University