Management lidských zdrojů

Poznejte vůdčí osobnosti, potenciál a rozvíjejte tým

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

Předměty

1. semestr

 • Kontext a nástroje VŠ studia
 • Psychologie pro manažery
 • Marketing
 • Matematika
 • Mikroekonomie
 • Podniková ekonomika I.
 • Anglický jazyk

2. semestr

 • Management
 • Makroekonomie
 • Matematické metody a statistika
 • Anglický jazyk
 • Kognitivní management

3. semestr

 • Management lidských zdrojů I.
 • Účetnictví pro manažery
 • Právo pro manažery
 • Anglický jazyk
 • Vzdělávání pro osobní a profesní rozvoj
 • Základy sociální psychologie

4. semestr

 • Studijní praxe (část 1)
 • Strategický management
 • Anglický jazyk
 • Management lidských zdrojů II.
 • Pracovní právo a ochrana osobnosti
 • Projektové řízení
 • Metody výzkumu v managementu

5. semestr

 • Bakalářský seminář
 • Studijní praxe (část 2)
 • Filosofie pro manažery
 • Motivace a řízení pracovního výkonu
 • Etické aspekty managementu

6. semestr

 • Bakalářská práce
 • Státní závěrečná zkouška
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Praktické manažerské techniky
 • Volně volitelný předmět

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.