Talent management a koučování

Poznejte vůdčí osobnosti, potenciál a rozvíjejte tým

Staňte se uznávaným HR expertem. V zaměření Talent management a koučování ovládnete nejmodernější techniky v oblasti náboru zaměstnanců, motivace, řízení a rozvíjení talentu. Naučíte se řídit tým zaměstnanců s ohledem na osobní rozvoj, výkon a spokojenost na obou stranách. Získané dovednosti uplatníte nejen ve vedení HR oddělení, ale i ve vedení celé firmy, ať už má 15 nebo 5 tisíc zaměstnanců.

Co vám dá studium Talent managementu a koučování

Schopnost efektivní práce s lidmi a využití jejich potenciálu

Znalost jednotlivých procesů a systémů řízení lidských zdrojů

Osobnostní rozvoj a posilování soft skills

Schopnost vytváření efektivních systémů pro hodnocení a motivaci zaměstnanců

Potřebné znalosti pro získávání a výběr zaměstnanců

Znalost trendů ve vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Talent management a koučování

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu v oblasti lidských zdrojů či vlastního podnikání.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

Manažer/​​ka náboru
Vedoucí oddělení
Interní/​​Externí kouč

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradce pro navazující magisterské studium
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradenství magisterského studia Brno
Mgr. Nikola Konečná