Management cestovního ruchu

Postavte se do čela resortu, hotelu nebo restaurace

Vaše cesta studiem

První ročník

V prvním roce studia získáte potřebné vědomostní základy nutné pro další odborný růst. Absolvujete kurzy Psychologie pro manažery, Úvod do marketingu i Podnikové ekonomika. Další část roku bude už více specializovaná – naváže výukou oborových předmětů věnovaných seznámení se s problematikou cestovního ruchu.

V průběhu roku

 • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

 • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTON University

 • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON University. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek

Druhý ročník

Kurzy Management lidských zdrojů a Krizový management odstartujete druhý ročník studia orientovaný především na management. Seznámíte se s politickými a kulturními aspekty podnikání, absolvujete oborové předměty zaměřené na ekonomiku cestovního ruchu a prohloubíte si znalosti a dovednosti v marketingové komunikaci. Vyberete si dva volitelné studijní kurzy.

V průběhu roku

 • Vyberete si ze studijních předmětů podle profesního směru a orientace

 • Zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

 • V rámci výuky i konzultací bude stále více využíváno case-studies, odborných diskusí apod.

 • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

 • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

NEWTON University je pro mě hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.


Profesní garant režimu NEWTON Premium, marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

V rámci volitelných předmětů si vyberete tři podle vaší budoucí profesní specializace, navíc si můžete vybrat dva předměty směřující k osvojení potřebných dovedností a odborných znalostí. V pátém semestru můžete absolvovat předmět Řízení podniku v oblasti cestovního ruchu. V jeho rámci navštívíte různé podniky z oblasti cestovního ruchu a poznáte základní principy jejich fungování. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku

 • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

 • Zvolíte si téma své bakalářské práce

 • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/​a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky 

A máte titul Bc. z NEWTON University!