Management cestovního ruchu

Postavte se do čela resortu, hotelu nebo restaurace

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Kontext a nástroje VŠ studia

  Psychologie pro manažery

  Matematika

  Mikroekonomie

  Podniková ekonomika I.

  Anglický jazyk

 • 2. semestr

  Management

  Makroekonomie

  Matematické metody a statistika

  Anglický jazyk

  Podniková ekonomika II.

 • 3. semestr

  Management lidských zdrojů I.

  Účetnictví pro manažery

  Právo pro manažery

  Anglický jazyk

  Politické a kulturní aspekty globálního podnikání

  Úvod do cestovního ruchu

 • 4. semestr

  Studijní praxe (část 1)

  Strategický management

  Anglický jazyk

  Management cestovního ruchu

  Obchodní právo

  Marketing cestovního ruchu

 • 5. semestr

  Bakalářský seminář

  Studijní praxe (část 2)

  Filosofie pro manažery

  Politologie, sociální a politické systémy

  Ekonomika služeb cestovního ruchu

 • 6. semestr

  Bakalářská práce

  Státní závěrečná zkouška

  Komunikační a prezentační dovednosti

  Praktické manažerské techniky

  Volně volitelný předmět

Uvedený studijní plán odpovídá vzorovému studijního plánu platnému pro studenty specializace Management cestovního ruchu, kteří do studia nastoupili od AR 2020/2021.

Dobrodružství s cílem NEWTON University