Koučování pro manažery

Poznejte vůdčí osobnosti, potenciál a rozvíjejte tým
Podat přihlášku

Studium programu Koučování pro manažery vám otevře dveře k moderním metodám vedení a řízení. Koučování je celosvětově na vzestupu. Studie Forbes z roku 2019 uvádí, že koučování je jednou z nejefektivnějších metod pro rozvoj profesionálních dovedností a osobního růstu. V dnešní rychle se měnící době je pro manažery klíčové umět koučovat, aby byli schopni rychle reagovat na změny, podporovat inovace a rozvíjet potenciál svých týmů.


Ing. Soňa Staňková, DiS., PCC — Professional Certified Coach, Prezidentka ICF Czech Republic 2018 — 2022, CEO v EMPOWERMENT Institutu a garantka mezinárodně akreditovaných výcviků koučování, mentorka a supervizorka (ICBC) profesionálních koučů

Vaše znalosti, které při studiu získáte budou přenositelné napříč obory, což vám poskytne široké možnosti uplatnění a zvýší vaši profesní hodnotu. Naučíte se efektivně motivovat a zvyšovat produktivitu týmů, což vede k jejich vyšší výkonnosti. Otevřete dveře i vlastnímu sebepoznání a umění self coachingu. V globálním kontextu se stanete lídrem změny, který dokáže adaptovat organizace na výzvy současného trhu.


Ing. Soňa Staňková, DiS., PCC — Professional Certified Coach, Prezidentka ICF Czech Republic 2018 — 2022, CEO v EMPOWERMENT Institutu a garantka mezinárodně akreditovaných výcviků koučování, mentorka a supervizorka (ICBC) profesionálních koučů

Co vám dá studium Koučování pro manažery

Schopnost efektivní práce s lidmi a využití jejich potenciálu

Znalost jednotlivých procesů a systémů řízení lidských zdrojů

Osobnostní rozvoj a posilování soft skills

Schopnost vytváření efektivních systémů pro hodnocení a motivaci zaměstnanců

Potřebné znalosti pro získávání a výběr zaměstnanců

Znalost trendů ve vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

Připojte se k předním odborníkům v oblasti koučování a leadershipu a vybudujte si kariéru, která vám umožní efektivně vést a rozvíjet týmy v moderním podnikatelském prostředí.

Získáte dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů a leadershipu. Naučíte se techniky koučování, které zlepšují výkonnost a motivaci týmů.

Uplatnění absolventů:

Naši absolventi získávají pozice středního a vyššího managementu v oblasti HR či vlastního podnikání. 

Jsou obsazování na pozicích manažerů, interních a externích koučů, ve vedení týmů a oddělení v různých typech organizací.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

  • Manažer/​​​​ka náboru
  • Vedoucí oddělení
  • Interní/​​​​Externí kouč

Přihlaste se do programu Koučování pro manažery

Staňte se součástí nové generace lídrů schopných efektivně rozvíjet a vést týmy.

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradce pro navazující studium Praha
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradkyně pro navazující studium Brno
Ing. Michaela Hubáčková