Studium LL.M.

Studijní program LL.M. je k dispozici všem, kteří chtějí zlepšit své znalosti práva v podnikatelském prostoru. Absolvent zvládne důležitá rozhodnutí ve vedení podniku s ohledem na právní legislativu. Bude připravený na nepříjemné situace, které mohou v podnikání vzniknout, a bude vědět, jak je řešit. Naučí se jednat s legislativními institucemi i základy právního vyjednávání.

Právo v podnikání

Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně profesního vzdělávání
Mgr. Veronika Koleňáková, MBA