Psychologie v managementu

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Kvalitní manažer musí být expertem na lidskou mysl. Proto ve specializaci Psychologie v managementu poznáte všechny psychologické aspekty manažerské profese. Zjistíte, jak být dobrým leaderem a koučem, a naučíte se techniky psychologické diagnostiky. Ovládnete různorodé techniky motivace, které vám pomohou nejen při práci s týmem, ale i při práci s vlastní psychikou a stresem.

Co vám dá studium Psychologie v managementu

  • Znalosti z oblasti aplikované psychologie

  • Znalost principů a metod ovlivňování postojů, myšlení a jednání lidí

  • Komunikační a prezentační dovednosti

  • Znalosti a dovednosti leadershipu

  • Praktickou zkušenost s vlivem, efekty a důsledky specifické a komplexní zátěže

  • Znalosti psychologie v reklamě

Profil absolventa

Absolvent MSc. studia „Psychologie v managementu“ je seznámen se základními aplikovanými disciplínami psychologie a souvisejících věd o člověku pro podnikání a management, jakož i se základy, principy a metodami rozvoje a kultivace osobní (mentální a psychofyzické kondice), profesní (oborová specializace) a sociální kondice (tým/vedení). Zná principy a metody ovlivňování postojů, myšlení, poznávání, rozhodování a jednání lidí. Má praktickou zkušenost s vlivem, efekty a důsledky specifické a komplexní zátěže a vlivem praxe principů a metod jejich ovlivňování. Dovede principy a metody uplatnit ve vztahu k sobě, situaci, úloze/problému a specifickým podmínkám prostředí. Sekundárním efektem či přidanou hodnotou praxe je prevence a profylaxe zátěže, negativních důsledků chronického a akutního stresu souvisejícího s výkonem profese, životním či profesním prostředím a stylem.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

MBA, LL.M. a MSc.

Martina Marková

+420 775 690 577

Dobrodružství s cílem NEWTON University