Řízení podniku v době 4.0

Naučte se dělat velká rozhodnutí

Digitalizace je na vzestupu a automatizace postupně proniká do všech průmyslů. Úkolem budoucích podnikatelů a manažerů je dobře se na blížící změny připravit. V tomto profesním zaměření zjistíte, jak podnik nachystat na všechny aspekty průmyslu 4.0, jako je digitální ekonomika nebo vztah lidských zdrojů a robotizace. Po absolvování budete mít jistotu, že váš budoucí podnik novou průmyslovou revoluci ustojí a získá značnou výhodu nad konkurencí.

Co vám dá studium Řízení podniku v době 4.0

  • Znalosti a dovednosti efektivního řízení podniku

  • Znalosti moderních trendů v managementu

  • Schopnost používání účinných manažerských technik

  • Pochopení individualizace zákazníka

  • Právní znalosti spojené s technikou, ochranou dat a práce

  • Znalost trendů rozvoje osobnosti

Profil absolventa

Absolvent MSc. studia „Řízení podniku v době 4.0“ je odborně i osobnostně aktualizován pro specifické prostředí označované jako průmysl či doba 4.0. Nejedná se jen o automatizaci v průmyslu nebo rozvoj informačních technologií. Základem je pochopení a zaměření pozornosti na individualizaci potřeb zákazníka, řešení složitých otázek konkurenční schopnosti, ale i právní záležitosti spojené s technikou, ochrana dat a samozřejmě svět práce. Kromě nástrojů a metod získává absolvent vhled do trendů rozvoje osobnosti v oblastech jako je péče o sebe a případný pracovní tým v době, která přináší enormní zatížení v podobě informačního přetížení či sociálního stresu. Vše je zasazeno do kontextu v podobě „běžné“ výbavy manažera pro efektivní řízení podniku.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení

Ing. Jiří Budek

+420 607 045 827

Dobrodružství s cílem NEWTON University