Řízení podniku v době 4.0

Naučte se dělat velká rozhodnutí

Digitalizace je na vzestupu a automatizace postupně proniká do všech průmyslů. Úkolem budoucích podnikatelů a manažerů je dobře se na blížící změny připravit. V tomto profesním zaměření zjistíte, jak podnik nachystat na všechny aspekty průmyslu 4.0, jako je digitální ekonomika nebo vztah lidských zdrojů a robotizace. Po absolvování budete mít jistotu, že váš budoucí podnik novou průmyslovou revoluci ustojí a získá značnou výhodu nad konkurencí.

Co vám dá studium Řízení podniku v době 4.0

Znalosti a dovednosti efektivního řízení podniku

Znalosti moderních trendů v managementu

Schopnost používání účinných manažerských technik

Pochopení individualizace zákazníka

Právní znalosti spojené s technikou, ochranou dat a práce

Znalost trendů rozvoje osobnosti

Profil absolventa

Absolvent MSc. studia „Řízení podniku v době 4.0“ je odborně i osobnostně aktualizován pro specifické prostředí označované jako průmysl či doba 4.0. Nejedná se jen o automatizaci v průmyslu nebo rozvoj informačních technologií. Základem je pochopení a zaměření pozornosti na individualizaci potřeb zákazníka, řešení složitých otázek konkurenční schopnosti, ale i právní záležitosti spojené s technikou, ochrana dat a samozřejmě svět práce. Kromě nástrojů a metod získává absolvent vhled do trendů rozvoje osobnosti v oblastech jako je péče o sebe a případný pracovní tým v době, která přináší enormní zatížení v podobě informačního přetížení či sociálního stresu. Vše je zasazeno do kontextu v podobě „běžné“ výbavy manažera pro efektivní řízení podniku.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení
Ing. Jiří Budek

Adaptační kurz
Lísek

07. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

11. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

14. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

18. 09. 2023
07. 09. 2023
11. 09. 2023
14. 09. 2023
18. 09. 2023