MSc. Mentální trenérství

Dosáhněte osobního mistrovství

Naučte se objevovat a rozvíjet svůj skrytý potenciál. V praxi poznejte ověřené metody, které vám pomohou zvládat stres a jiné nástrahy – nejen pracovního života.

Náš MSc. program vás seznámí s klíčovými metodami mentálního tréninku a vnitřní práce. Na vlastní kůži si je vyzkoušíte, otestujete jejich fungování, poznáte jejich rizika a naučíte se, jak je využívat v péči o sebe.

Metodami a technikami vás provedou uznávaní odborníci

Tito lidé vás provedou rozvojem vašich přirozených potenciálů, vaší osobní, mentální a psychofyzické kondice:

 • Vratislav Pokorný se specializuje na mentální koučink a pomůže vám s identifikací vašich přirozených potenciálů,
 • Jiří Koleňák se s vámi bude zabývat aplikaci rituálů na manažerské prostředí,
 • Eva Ambrozová vám předá zkušenosti s přípravou a rozvojem lidí v náročných podmínkách podnikatelského prostředí.
 • a mnozí další…
 • Studium startuje koncem srpna 2022, trvá jeden rok a výuka probíhá 7 víkendů.

 • Program vychází z praxe českých odborníků na osobnostní rozvoj, součástí je praktické vyzkoušení představených metod a technik. Výstupem je disertační práce.

 • Absolvent má komplexní představu o principech a technikách vnitřní práce pro seberozvoj, umí je uplatnit v praxi a na některé se stane odborníkem.

Pro koho je studium vhodné

Studium je vhodné pro podnikatele, manažery, vedoucí pracovníky firem a všechny, kteří mají zájem pracovat na svém seberozvoji a zlepšení své profesní, mentální i fyzické kondice.

Studium posune i pracovníky v oblasti HR a ty, kteří pracují s potenciálem zaměstnanců a pracovních týmů. Naučí je správně používat metody a hledat techniky, které budou pro rozvoj jejich zaměstnanců nejvhodnější. Výstup MSc. slouží také jako komplexní nástrojové portfolio pro osobní i profesní kouče a mentální trenéry.

Co se v programu naučíte

Studium poslouží jako uvedení do širokého spektra metod a technik vnitřní práce pro cestu k osobnostnímu mistrovství. Na vybranou metodu se student zaměří při psaní disertační práce a pochopí ji do hloubky. Stane se tak na ni odborníkem a může ji zahrnout do své praxe.

V průběhu studia získá student praktické know-how o nejdůležitějších metodách a technikách seberozvoje. Každou metodu si vyzkouší pod vedením uznávaného lektora a skrz vlastní prožití zjistí účinky, limity a rizika jednotlivých technik, v jakých situacích mohou být nápomocné a jak je zařadit do své praxe.

Součástí programu jsou například:

 • diagnostika (komplexní psychofyziologická),
 • metody relaxace (řízená imaginace, firewalking),
 • práce se zátěží, stresem,
 • iniciace (potní chýše a dynamické dýchání),
 • alfa a beta reakce,
 • imaginace a meditace,
 • práce s tichem, rytmem a rezonancí,
 • biohacking a další techniky.
 • Vratislav Pokorny testimonial

  Seznámíte se s teoretickými základy, přístupy, principy a metodami tréninku a rozvoje osobní mentální a psychofyzické kondice. Všechny si je prakticky vyzkoušíte a naučíte se díky tomu rozvíjet své osobní i profesní potenciály. To vše vede k efektivní péči o sebe a svůj rozvoj.

  PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA – garant programu

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení

Ing. Jiří Budek

+420 607 045 827

Dobrodružství s cílem NEWTON University