MSc. Mentální trenérství

Dosáhněte osobního mistrovství. Začínáme již 21. října 2023.

Naučte se objevovat a rozvíjet svůj skrytý potenciál. V praxi poznejte ověřené metody, které vám pomohou zvládat stres a jiné nástrahy – nejen pracovního života.

Náš MSc. program vás seznámí s klíčovými metodami mentálního tréninku a vnitřní práce. Na vlastní kůži si je vyzkoušíte, otestujete jejich fungování, poznáte jejich rizika a naučíte se, jak je využívat v péči o sebe.

Metodami a technikami vás provedou uznávaní odborníci

Tito lidé vás provedou rozvojem vašich přirozených potenciálů, vaší osobní, mentální a psychofyzické kondice:

 • Vratislav Pokorný se specializuje na mentální koučink a pomůže vám s identifikací vašich přirozených potenciálů,
 • Jiří Koleňák se s vámi bude zabývat aplikaci rituálů na manažerské prostředí,
 • Eva Ambrozová vám předá zkušenosti s přípravou a rozvojem lidí v náročných podmínkách podnikatelského prostředí.
 • a mnozí další…

Získejte více informací o studiu

Nezávazně, bezplatně a do minuty získejte podrobné informace o studiu.

Studium startuje koncem srpna 2022, trvá jeden rok a výuka probíhá 7 víkendů.

Program vychází z praxe českých odborníků na osobnostní rozvoj, součástí je praktické vyzkoušení představených metod a technik. Výstupem je disertační práce.

Absolvent má komplexní představu o principech a technikách vnitřní práce pro seberozvoj, umí je uplatnit v praxi a na některé se stane odborníkem.

Pro koho je studium vhodné

Studium je vhodné pro podnikatele, manažery, vedoucí pracovníky firem a všechny, kteří mají zájem pracovat na svém seberozvoji a zlepšení své profesní, mentální i fyzické kondice.

Studium posune i pracovníky v oblasti HR a ty, kteří pracují s potenciálem zaměstnanců a pracovních týmů. Naučí je správně používat metody a hledat techniky, které budou pro rozvoj jejich zaměstnanců nejvhodnější. Výstup MSc. slouží také jako komplexní nástrojové portfolio pro osobní i profesní kouče a mentální trenéry.

Co se v programu naučíte

Studium poslouží jako uvedení do širokého spektra metod a technik vnitřní práce pro cestu k osobnostnímu mistrovství. Na vybranou metodu se student zaměří při psaní disertační práce a pochopí ji do hloubky. Stane se tak na ni odborníkem a může ji zahrnout do své praxe.

V průběhu studia získá student praktické know-how o nejdůležitějších metodách a technikách seberozvoje. Každou metodu si vyzkouší pod vedením uznávaného lektora a skrz vlastní prožití zjistí účinky, limity a rizika jednotlivých technik, v jakých situacích mohou být nápomocné a jak je zařadit do své praxe.

Součástí programu jsou například:

 • diagnostika (komplexní psychofyziologická), 
 • metody relaxace (řízená imaginace, firewalking), 
 • práce se zátěží, stresem, 
 • iniciace (potní chýše a dynamické dýchání), 
 • alfa a beta reakce, 
 • imaginace a meditace, 
 • práce s tichem, rytmem a rezonancí, 
 • biohacking a další techniky.

Seznámíte se s teoretickými základy, přístupy, principy a metodami tréninku a rozvoje osobní mentální a psychofyzické kondice. Všechny si je prakticky vyzkoušíte a naučíte se díky tomu rozvíjet své osobní i profesní potenciály. To vše vede k efektivní péči o sebe a svůj rozvoj.


PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA – garant programu

Nezávazně, bezplatně a do minuty si zarezervujte své místo ke studiu.

Vratislav Pokorný: Lidi často fungují jako roboti. Učíme je, jak to změnit

Doktor Vratislav Pokorný působí na NEWTON University jako garant profesního programu MSc. Mentální trenérství. Dlouhá léta byl hlavním psychologem resortu ministerstva obrany a poznatky, které v této funkci načerpal, předává dál. Lektoři v profesním programu využívají techniky, jako jsou  meditace, reflexe, práce s jazykem, nebo třeba rituál. Studenti si je mohou vyzkoušet, pochopit je a využít pro nastartování svého potenciálu. Cílem je navést účastníky k autenticitě a důvěře ve svůj úsudek. „Jde o to, naučit se svobodně myslet, překračovat myšlenková schémata. Podnikatelské prostředí potřebuje lidi, kteří si zachovávají inovační potenciál,“ vysvětluje Vratislav Pokorný. Celý článek zde.

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně MSc. programu
Mgr. Tereza Tomanová