MBA – Human Resources Professional

Rozhýbejte své know-how v HR pod vedením špičkových lektorů Pro velký zájem připravujeme 2. ročník

Posuňte své dovednosti v oblasti Human Resources o několik levelů výš s titulem MBA, který je světově nejžádanější manažerskou kvalifikací. Náš ucelený program MBA Human Resources Professional vám, díky svému unikátnímu charakteru a náplni, pomůže během jednoho roku výrazně zvýšit kompetence v oblasti řízení lidí.

Buďte skvělým leaderem a profesionálem, který má respekt a autoritu, u zaměstnanců i kolegů v oboru. Program vás výrazně posune odborně i lidsky.

Co vám dá studium Human Resources Professional

Načerpáte trendy v oboruzískáte nástroje a techniky, které vám usnadní práci a ihned je aplikujete do své každodenní praxe. Zefektivní to vaši práci, ze které budete profitovat vy, vaši kolegové i celá firma. Naučíte se řešit situace, které vás denně tíží a objevíte způsoby, jak  se vypořádat s pracovně i lidsky náročnými momenty.

Své znalosti a dovednosti rozšíříte pod vedením uznávaných odborníků.

  • Mediátorka a expertka na komunikaci a profesionální vyjednávání Kateřina Bělková vás naučí techniky řešení sporů na pracovišti i v managementu, a jak dojít k dohodě obou stran a konstruktivnímu řešení.
  • Držitelka ocenění Národní ceny kariérového poradenství, kariérová konzultantka, koučka, lektorka a autorka edu nástrojů Petra Drahoňovská vysvětlí, jak na kariérové poradenství ve firmách.
  • Tomáš Ervín Dombrovský odhalí nejnovější data a trendy na trhu práce, se kterými je třeba pracovat a dále tak nastavovat očekávání businessu i managementu.
  • Renata Mrázová, jedna z nejúspěšnějších českých manažerek a spoluautorka knihy Velké ženy z malé země, poradí, jak na řízení jednotlivců i globálních týmů.
  • Psychoterapeutka Jana Březinová vás naučí efektivní vedení rozhovoru, jak připravit otázky a jak se (ne)připojovat k tématu.

V nabitém studijním plánu se o své know-how podělí i řada dalších významných profesionálů v Česku.
 

Tomáš Ervín Dombrovský je analytik ve společnosti LMC a věnuje se rozboru dat, jevů a trendů v propojených světech vzdělávání a práce. Často přednáší pro odbornou i širší veřejnost. Ve svém modulu v MBA HR odhalí nejnovější data a trendy na trhu práce a naučí vás s nimi pracovat, abyste mohli dobře nastavovat očekávání businessu i managementu.


Tomáš Ervín Dombrovský

Kateřina Bělková je mediátorka, koučka a lektorka. Lidi doprovází v komunikaci a ve vztazích, firmy v podnikání a při řešení neshod. Naučí vás řešit a delegovat vnitrofiremní konflikty. Kateřina je přední českou mediátorkou a ve svém oboru kombinuje psychologii, ekonomii a právo. Založila také Školu mediace, ve které je hlavní lektorkou.


Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka

Petra Drahoňovská je kariérovou koučkou a lektorkou. Zaměstnance ve firmách podporuje v řízení jejich pracovního života a učí je pracovat se změnou jako s příležitostí. V oblasti profesního rozvoje lidí má přes 19 let praxe a je členkou expertních skupin a odborných komisí. Naučí vás obohatit firemní rozvojové programy.


Petra Drahoňovská, kariérový poradce, kouč a lektor

Jana Březinová je psychoterapeutkou pro děti a dospělé, supervizorka. Při supervizích rozvíjí profesionály v pomáhajících profesích, včetně HR. Jana se oboru psychoterapie a poradenství se věnuje už 21 let a je členkou, registrovanou terapeutkou a supervizorkou České asociace pro psychoterapii. Poradí, jak efektivně vést rozhovory se zaměstnanci.


Jana Březinová, psychoterapeutka pro děti a dospělé a supervizorka 2

MBA Human Resources Professional ve zkratce

Studium trvající jeden rok obsahuje 7 učebních víkendů + 2 HR skupinové supervize, konzultační hodiny, inspirativní videa a dokumenty k  samostudiu a vedení závěrečné práce.

MBA Human Resources Professional vychází z praxe českých odborníků, součástí je supervidovaná skupinová práce a case studies. Výstupem je disertační práce.

Absolvent  je plně kvalifikovaný v oboru, dokáže efektivněji řídit lidi, týmy i své znalosti, je si vědom trendů v HR a umí v nich řádně hledat i číst. Používá nejmodernější nástroje a techniky.

NEWTON University je členem asociací CAMBAS (České asociace MBA škol) a AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), na jejichž standardech je program postaven.

Studiem Vás provedeme zajímavými nástroji jako je škálování, supervize, práce v mezidobí i dizertační práce. Budete se moci opřít o skvělé odborníky a kvalitní moderní nástroje, které použijete ve své práci

Program byl již zahájen a nedá se do něj přihlásit.

Garantkou a autorkou programu je Mgr. Andrea Kráslová.

Pro koho je studium vhodné

Studium je maximálně přínosné pro HR manažery, HR ředitele a vedoucí pracovníky firem, podnikatele i členy statutárních orgánů – všechny, kteří řeší oblast vedení lidí a chtějí naplno používat nejefektivnější nástroje a metody práce v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Pomůže  profesionálům v oblasti HR, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti, a získat přístup k trendům a aktualitám v oboru, i osvíceným manažerům na nejvyšších pozicích, kteří chtějí lépe pracovat se svými týmy.

Studium je pro vás i pokud se poznáváte v některé ze situací:
✓ Ocitli jste se čerstvě na vysoké pozici v HR. Zkušenosti máte bohaté, ale chvílemi si nevíte rady, chybí vám praktické nástroje.
✓ V HR se pohybujete už dlouhá léta, znalosti máte v malíku, ale některé věci děláte po staru… a abyste mohli působit na vysokých pozicích dlouhá léta, musíte jít s dobou.
✓ Vlastníte firmu, ale při řízení lidí chcete navýšit laťku – a stát se opravdovým leaderem.

Nezávazně, bezplatně a do minuty si zarezervujte svoje místo ke studiu. Kapacita je omezená jen na 25 studentů. (Program byl již zahájen a nedá se do něj přihlásit.)

Přihlášky které podáváte, podáváte do dalšího ročníku MBA Human Resources Professional.

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Garantka MBA – Human Resources Professional
Mgr. Andrea Kráslová