Specializace Sportovní management se zaměřuje na oblast managementu a sportu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer v této oblasti. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace. Specializace připravuje odborníky pro oblast sportovního managementu, volnočasových aktivit nebo projektových záměrů. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

Co vám dá studium Managementu sportu a volného času

Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

Znalosti trendů podnikatelského prostředí

Rozvoj business potenciálu

Znalosti a dovednosti leadershipu

Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Management sportu a volného času

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu či expertní práci  expertní práci v soukromém i státním sektoru v oblasti sportu a školství.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

  • Majitel/​​ka/​​ či ředitel/​​ka sportovní organizace
  • Sportovní manažer/​​ka
  • Obchodní manažer /​​ka ve sportovní organizaci
  • Expertní metodik sportu
  • Sportovní kouč

 

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradenství
Bc. Vojtěch Rod, DiS.
Studijní poradenství Brno
Mgr. Nikola Konečná