Management sportu a volného času

Specializace Sportovní management se zaměřuje na oblast managementu a sportu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer v této oblasti. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace. Specializace připravuje odborníky pro oblast sportovního managementu, volnočasových aktivit nebo projektových záměrů. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

Co vám dá studium Managementu sportu a volného času

 • Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

 • Znalosti trendů podnikatelského prostředí

 • Rozvoj business potenciálu

 • Znalosti a dovednosti leadershipu

 • Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

 • Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Management sportu a volného času

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu či expertní práci  expertní práci v soukromém i státním sektoru v oblasti sportu a školství.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 • Majitel/ka/ či ředitel/ka sportovní organizace
 • Sportovní manažer/ka
 • Obchodní manažer /ka ve sportovní organizaci
 • Expertní metodik sportu
 • Sportovní kouč

 

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradenství Praha

Mgr. Kateřina Haladová

+420 601 692 747

Studijní poradenství Brno

Mgr. Nikola Konečná

+420 601 001 667

Dobrodružství s cílem NEWTON University