Bezpečnost v podniku

Studium se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace.

Profesní zaměření připravuje odborníky na specifika bezpečnostních projektů a práce v rizikových oblastech, které si vyžadují osobnost manažera připraveného zvládat stres a schopného vést skupinu v krizi. Schopnost kvalifikovaně odhadnout míru rizika, zajistit si o něm dostatečné informace a analyzovat je za účelem přijetí vhodných opatření ke zvýšení bezpečnosti napomáhá efektivnějšímu rozhodování a řízení. Proto si studenti budou moci prací na reálných scénářích ověřit nabyté znalosti, aby v praktické situaci již mohli stavět na ověřených dovednostech. Blok bezpečnostních studií je prakticky zaměřen na bezpečnostní přípravu skupiny i jednotlivce v rizikových oblastech při výkonu pracovní činnosti.

Co vám dá studium Bezpečnosti v podniku

  • Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání

  • Znalosti trendů podnikatelského prostředí

  • Rozvoj business potenciálu

  • Znalosti a dovednosti leadershipu

  • Znalost trendů v náboru, vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů

  • Schopnost aplikace psychologických metod do podnikání a obchodu

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Bezpečnost podniku

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto magisterského profesního zaměření mohou ucházet o pozice středního a vyššího managementu.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

  • Manažer/-ka bezpečnosti podniku a nemovitosti

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradenství Praha

Mgr. Kateřina Haladová

+420 601 692 747

Studijní poradenství Brno

Mgr. Nikola Konečná

+420 601 001 667

Dobrodružství s cílem NEWTON University