Profil lektora

Ing. František Francírek, Ph.D.

Študijný kouč

František Francírek je kouč, konzultant a průvodce životním potenciálem jednotlivců i organizací, stejně jako potenciálem mezisektorové spolupráce podniků, neziskovek, škol a státní správy. Vystudoval ekonomii, v níž objevil disciplínu, která zkoumá jednání lidí v jejich úsilí uspokojit své potřeby. Tvrdí, že skutečným bohatstvím není úroveň HDP, ale míra naplnění osobního potenciálu každého z nás. Více na https://www.francirek.cz/