Řízení podniku v době 4.0

Naučte se dělat velká rozhodnutí

Školné

Všechny ceny jsou uvedené za celé studium (2 semestry)

Připravíme vás na reálné situace z manažerského života

Doplníte teoretické znalosti a získáte poznatky okamžitě aplikovatelné ve své praxi

Špičkoví odborníci vás vybaví nejnovějšími teoretickými i praktickými poznatky z praxe

Získáte světově nejžádanější manažerskou kvalifikaci

Srovnání s ostatními obory profesního vzdělávání

Uvedené ceny zahrnují DPH (21%).

Možnosti financování

Sleva NEWTON Family

10% sleva ze školného pro studenty a absolventy bakalářského studia NEWTON University.

Splátkový kalendář

2 splátky v průběhu roku nebo individuální splátkový kalendář dohodou pro snazší financování studia.

Danově uznatelný náklad

Pokud obsah studia souvisí s činností vašeho zaměstnavatele či podnikání, je školné daňově uznatelným nákladem.

Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení
Ing. Jiří Budek