Řízení podniku v době 4.0

Naučte se dělat velká rozhodnutí

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se během studia setkáte

 • Specializační kurzy

  Moderní trendy v managementu

  Leadership pro dobu 4.0

  Akcelerace podnikání

  Podnikatelské plánování

  Strategické myšlení v kontextu podnikatelského prostředí

  Komunikace a řízení značky

  Finanční analýza pro manažery

  Praktické manažerské techniky

  Řízení lidských zdrojů

  Vyjednávání v podnikání a managementu

  Integrace podnikových procesů

  Investiční rozhodování

  Digitální transformace podniku

  Investiční financování podnikatelských plánů

  Moderní přístupy v řízení projektů

 • Disertační práce

  Zpracování disertační práce

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení

Ing. Jiří Budek

+420 607 045 827

Dobrodružství s cílem NEWTON University