Psychologie v managementu

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Školné

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.
Cena školného zahrnuje celé studium (2 semestry).

Připravíme vás na reálné situace z manažerského života

Doplníte teoretické znalosti a získáte poznatky okamžitě aplikovatelné ve své praxi

Špičkoví odborníci vás vybaví nejnovějšími teoretickými i praktickými poznatky z praxe

Získáte světově nejžádanější manažerskou kvalifikaci

Tento studijní program můžete studovat ve dvou režimech

Režim PLUS

Nad rámec studia nabízejí programy PLUS rozvojový výcvik mimo akademickou půdu.

Režim EXTRA

Vaše studium obohatí vedle rozvojového výcviku programů PLUS také řada networkingových a rozvojových akcí nad rámec programu. Získáte díky nim užitečné kontakty pro vaši kariéru, které vás obohatí na celý život.

Cena školného

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.
Cena školného zahrnuje celé studium (2 semestry).

Režim PLUS

Kombinované studium
65 000 Kč

Režim EXTRA

Kombinované studium
70 000 Kč

Možnosti financování

Sleva NEWTON Family

10% sleva ze školného pro studenty a absolventy bakalářského studia NEWTON University.

Splátkový kalendář

2 splátky v průběhu roku nebo individuální splátkový kalendář dohodou pro snazší financování studia.

Danově uznatelný náklad

Pokud obsah studia souvisí s činností vašeho zaměstnavatele či podnikání, je školné daňově uznatelným nákladem.

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení, Přijímací řízení do postgraduálních studií
Ing. Jiří Budek