Psychologie v managementu

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se během studia setkáte

 • Specializační kurzy

  Emočně inteligentní leadership

  Koučování pro osobní i manažerskou praxi

  Metody Development Centre v manažerské práci

  NLP v praxi manažera

  Psychologie pro management a leadership

  Psychologie zátěže a stresu

  Subjektivní světy

  Časová perspektiva pro spokojený a úspěšný život

  Komunikace a prezentační dovednosti

  Osobnost manažera v kontextu Connatural management přístupu

  Resilience osobnosti

  Sociální psychologie

 • Osobnost manažera v současném prostředí

  Kognitivní management

  Osobní kondice - diagnostika přirozených potenciálů

  Techniky vnitřní práce - změna, zátěž, změněné a rozšířené vědomí

Osobnost manažera

Studijní blok Osobnost manažera v současném prostředí probíhá na outdoorovém seberozvojovém kurzu v Lísku na Vysočině pod vedením špičkových lektorů. Kurz obohatí studenty v oblasti sebeřízení, mentální kondice a zvládání stresu. Vyzkouší si metody, které jim pomohou s kreativitou, sebedisciplínou či rozhodováním – od technik relaxace až po firewalking. Součástí budou také debatní kruhy, na nichž si účastníci procvičí své argumentační dovednosti.

 • Disertační práce

  Zpracování disertační práce

Dobrodružství s cílem NEWTON University