Psychologie v managementu

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se během studia setkáte 

Specializační kurzy

 • Název
  Kredity
  Rozsah výuky
 • Psychologie pro management a leadership
 • Osobní kondice manažera — diagnostika přirozených potenciálů
 • Resilience osobnosti
 • Sociální psychologie
 • Emočně inteligentní leadership
 • Komunikace a prezentační dovednosti
 • Subjektivní světy
 • Psychologie zátěže a stresu
 • Osobnost manažera v kontextu Connatural management přístupu
 • Časová perspektiva pro spokojený a úspěšný život
 • NLP v praxi manažera
 • Koučování pro osobní i manažerskou praxi
 • Behavioral Event Interview (BEI) – Kompetenční rozhovor
 • Metody Development Centre v manažerské práci
 • Prožitkový kurz

Osobnost manažera v současném prostředí

 • Název
  Kredity
  Rozsah výuky
 • Kognitivní management
 • Osobní kondice — diagnostika přirozených potenciálů
 • Techniky vnitřní práce — změna, zátěž, změněné a rozšířené vědomí

Disertační práce

 • Název
  Kredity
  Rozsah výuky
 • Zpracování disertační práce

Osobnost manažera

Studijní blok Osobnost manažera v současném prostředí probíhá na outdoorovém seberozvojovém kurzu v Lísku na Vysočině pod vedením špičkových lektorů. Kurz obohatí studenty v oblasti sebeřízení, mentální kondice a zvládání stresu. Vyzkouší si metody, které jim pomohou s kreativitou, sebedisciplínou či rozhodováním – od technik relaxace až po firewalking. Součástí budou také debatní kruhy, na nichž si účastníci procvičí své argumentační dovednosti.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně MSc. programu
Karolína Fürstová
Obchodní oddělení
Ing. Jiří Budek

Adaptační kurz
Lísek

07. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

11. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

14. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

18. 09. 2023
07. 09. 2023
11. 09. 2023
14. 09. 2023
18. 09. 2023