Psychologie v managementu

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se během studia setkáte

 • Specializační kurzy

  Psychologie pro management a leadership

  doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., MBA
  PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA

  Osobní kondice manažera - diagnostika přirozených potenciálů

  doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., MBA
  doc. Mgr. Ing. David Ullrich Ph.D., MBA

  Resilience osobnosti

  Mgr., Ing. Tereza Trnková, Ph.D

  Sociální psychologie

  Mgr. Jindřich Pokorný
  Mgr. Tomáš Šobáň

  Emočně inteligentní leadership

  Ing. Radim Kudělka

  Komunikace a prezentační dovednosti

  Subjektivní světy

  PhDr. Marián Jelínek, Ph.D.

  Psychologie zátěže a stresu

  PhDr. Kamil Polák

  Osobnost manažera v kontextu Connatural management přístupu

  doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., MBA

  Časová perspektiva pro spokojený a úspěšný život

  Mgr. Eva Dvořáková

  NLP v praxi manažera

  Ing. Jitka Ďuricová

  Koučování pro osobní i manažerskou praxi

  Ing. Soňa Staňková

  Metody Development Centre v manažerské práci

  PhDr. Mgr. Barbora Pánková
  Ph.D., MBA, Miroslava Říhová

  Prožitkový kurz

  PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA
  doc. Ing. Jiří Koleňák Ph.D., MBA, LL.M.
 • Osobnost manažera v současném prostředí

  Kognitivní management

  Osobní kondice - diagnostika přirozených potenciálů

  Techniky vnitřní práce - změna, zátěž, změněné a rozšířené vědomí

Osobnost manažera

Studijní blok Osobnost manažera v současném prostředí probíhá na outdoorovém seberozvojovém kurzu v Lísku na Vysočině pod vedením špičkových lektorů. Kurz obohatí studenty v oblasti sebeřízení, mentální kondice a zvládání stresu. Vyzkouší si metody, které jim pomohou s kreativitou, sebedisciplínou či rozhodováním – od technik relaxace až po firewalking. Součástí budou také debatní kruhy, na nichž si účastníci procvičí své argumentační dovednosti.

 • Disertační práce

  Zpracování disertační práce

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení

Ing. Jiří Budek

+420 607 045 827

Dobrodružství s cílem NEWTON University