Psychologie v managementu

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se během studia setkáte

 • Specializační kurzy

  Aplikovaná psychologie pro rozvoj a vzdělávání dospělých

  Psychologie osobnosti

  Sociální psychologie - jedinec, vztahy, týmy

  Emočně inteligentní leadership

  Komunikace a prezentační dovednosti

  Aplikovaná filosofie

  Psychologie zátěže a náročných situací

  Psychologie v reklamě a médiích

 • Osobnost manažera v současném prostředí

  Kognitivní management

  Osobní kondice - diagnostika přirozených potenciálů

  Techniky vnitřní práce - změna, zátěž, změněné a rozšířené vědomí

Osobnost manažera

Studijní blok Osobnost manažera v současném prostředí probíhá na outdoorovém seberozvojovém kurzu v Lísku na Vysočině pod vedením špičkových lektorů. Kurz obohatí studenty v oblasti sebeřízení, mentální kondice a zvládání stresu. Vyzkouší si metody, které jim pomohou s kreativitou, sebedisciplínou či rozhodováním – od technik relaxace až po firewalking. Součástí budou také debatní kruhy, na nichž si účastníci procvičí své argumentační dovednosti.

 • Disertační práce

  Zpracování disertační práce

Dobrodružství s cílem NEWTON University