Profesní vzdělávání

Přijímací řízení

Přijímací řízení je bezplatné a neověřují se u něj vaše odborné či manažerské znalosti. Jeho smyslem je zjistit vaši motivaci ke studiu, profesní a osobnostní cíle, jakož i očekávání, která ve vztahu ke studiu zvoleného programu máte.

V akademickém roce 2022/23 je možné zahájit studium v říjnu.

Podmínky pro přijetí do programů

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA a LL.M. je nutné splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek.

  • minimálně 5 let praxe, 
  • ukončené vysokoškolské vzdělání na bakalářském stupni studia + minimálně 3 roky praxe, 
  • ukončené vysokoškolské vzdělání na magisterském stupni studia + minimálně 2 roky praxe.

Pro přijetí uchazeče ke studiu MSc. je nutné být absolventem alespoň bakalářského stupně vysokoškolského vzdělání,

Z těchto podmínek může být udělena výjimka, v této záležitosti rozhoduje garant programu.

Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu 

Termín pro podání přihlášek k magisterskému studiu končí poslední pracovní den v září. Nečekejte na poslední chvíli, po naplnění kapacity ukončujeme přijímací řízení dříve.

1. Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu

Termín podání přihlášek k MBA, MSc. a LL.M. studiu končí poslední pracovní den v září. Při naplnění maximální kapacity otevřených studijních programů si vyhrazujeme právo ukončit přijímací řízení dříve.

2. Absolvujte přijímací řízení

Přijímací řízení je bezplatné a probíhá formou pohovoru o vaší motivaci a předpokladech ke studiu zvoleného programu. Současně však předpokládáme odborné znalosti na úrovni bakalářského studia studijního programu orientovaného na oblast ekonomických a manažerských studií.

  • Naše studijní poradkyně vás bude kontaktovat ohledně individuálního termínu příjímacího řízení.

Podmínky účasti

  • řádně vyplnit přihlášku ke studiu
  • odevzdat fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm
  • mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  • přinést originál nebo notářsky ověřenou kopii bakalářského diplomu k nahlédnutí

Výsledky

Výsledky přijímacího pohovoru se dozvíte do 14 pracovních dní ode dne konání.

Chcete vědět, jak se připravit na přijímací pohovor?

Stačí zadat váš e-mail

3. Uzavřete smlouvu o studiu

Podmínkou pro zapsání ke studiu je uzavření smlouvy o studiu. Smlouvu podepíšete přímo během zápisu.

4. Uhraďte školné

Školné zaplaťte v termínu, který je uveden v podepsané smlouvě o studiu.

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení
Ing. Jiří Budek