© 2021 Vysoká škola NEWTON, a. s.

Profesní vzdělávání

Přijímací řízení

Přijímací řízení je bezplatné a neověřují se u něj vaše odborné či manažerské znalosti. Jeho smyslem je zjistit vaši motivaci ke studiu, profesní a osobnostní cíle, jakož i očekávání, která ve vztahu ke studiu zvoleného programu máte.

V akademickém roce 2020/21 je možné zahájit studium v říjnu.

Podmínky pro přijetí do programů

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBALL.M. je nutné splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

  • minimálně 5 let praxe, 
  • ukončené vysokoškolské vzdělání na bakalářském stupni studia + minimálně 3 roky praxe, 
  • ukončené vysokoškolské vzdělání na magisterském stupni studia + minimálně 2 roky praxe.

Pro přijetí uchazeče ke studiu MSc. je nutné být absolventem alespoň bakalářského stupně vysokoškolského vzdělání a bez praxe.

Z těchto podmínek může být udělena výjimka, v této záležitosti rozhoduje garant programu.

Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu

Termín pro podání přihlášek k magisterskému studiu končí poslední pracovní den v září. Nečekejte na poslední chvíli, po naplnění kapacity ukončujeme přijímací řízení dříve.

1. Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu

Termín podání přihlášek k MBA, MSc. a LL.M. studiu končí poslední pracovní den v září. Při naplnění maximální kapacity otevřených studijních programů si vyhrazujeme právo ukončit přijímací řízení dříve.

2. Absolvujte přijímací řízení

Přijímací řízení je bezplatné a probíhá formou pohovoru o vaší motivaci a předpokladech ke studiu zvoleného programu. Současně však předpokládáme odborné znalosti na úrovni bakalářského studia studijního programu orientovaného na oblast ekonomických a manažerských studií.

  1. V Brně i v Praze probíhá přijímací řízení od listopadu do konce září (v případě naplnění max. kapacity jej ukončujeme dříve) každý měsíc ve vybraných termínech.
  2. Na oficiální termíny přijímacího řízení (konkrétní data jsou uvedena v online přihlášce) se přihlaste nejpozději 1 den před konáním pohovoru.
  3. Nebo požádejte naše studijní poradce o přidělení individuálního termínu, budeme se vám snažit vyjít vstříc.

Podmínky účasti

  • řádně vyplnit přihlášku ke studiu,
  • odevzdat fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm,
  • mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas,
  • přinést originál nebo notářsky ověřenou kopii bakalářského diplomu k nahlédnutí.

Výsledky

Výsledky přijímacího pohovoru se dozvíte do 14 pracovních dní ode dne konání.

3. Uzavřete smlouvu o studiu

Podmínkou pro zapsání ke studiu je uzavření smlouvy o studiu. Smlouvu podepíšete přímo během zápisu.

4. Uhraďte školné

Školné zaplaťte v termínu, který je uveden v podepsané smlouvě o studiu.

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

MSc. Praha, Brno

Bc. Kamila Sýkorová

+420 724 864 284

MBA a LL.M. Praha, Brno

Mgr. Veronika Koleňáková, MBA

+420 723 755 719

Profesní vzdělávání Bratislava

Martina Kubová

+421 917 234 560