MSc. Mentální trenérství

Začínáme již 21. října 2023.

Studijní plán

Studium MSc. Sebezkušenostní mentální trenérství vychází z osobní interakce s odborníky na jednotlivé metody seberozvoje a mentálního tréninku. Studijní plán je navržený tak, abyste se seznámili s celou škálou metod a technik, poznali jejich omezení a rizika, vyzkoušeli si je a osvojili.

Výuka kombinuje přednášky s workshopy, zaměřenými na praktické předávání know-how a vyzkoušení si jednotlivých metod a technik s cílem získat sebezkušenost pro následnou reflexi. Součástí studia je příprava na výukové bloky, skupinová i individuální práce se supervizorem a možnost individuálních konzultací.

Úvod do principů a metod vnitřní práce

Zahájení studia, komplexní psychofyziologická diagnostika a sebepoznávací pozorování.

Iniciace

Principy a metody tréninku pozornosti a mysli, zaměřeno na individualitu, stanovení záměru. Součástí je technika dynamického dýchání a potní chýše.

Relaxace, meditace

Cílem je zpomalit, uvolnit se, soustředit, vědomě a uvědomovaně jednat, starat se o kondici a regeneraci. Vyzkoušíte si metody meditace, řízené imaginace nebo firewalking.

Zátěž, stres, alfa a beta reakce

Naučíte se využívat moderní technologie v praxi mentálního trenéra. Vyzkoušíte si fyziologickou a metabolickou diagnostiku.

Potencované stavy vědomí

Pochopíte stavy vědomí jako transové stavy, extázi, enstázi a jejich formační a transformační potenciál. Vyzkoušíte si přechodové rituály a pochopíte jejich smysl a význam, dále konstelace, Oshovu dynamickou meditaci, imaginaci a další.

Jazyk, řeč a komunikace

Naučíte se pracovat s jazykem v komunikaci, sdělování a sdílení. Vyzkoušíte si konverzační a kooperační hypnoterapii nebo potenciály a limity příběhu a metafory v práci s klientem.

Práce s tichem, rytmy a rezonancí

Navnímáte sílu a potenciál rezonance, vibrací a rytmů, zvuků a ticha pomocí mís, pyramid, chrastítek a dalších.

Výstupem studia je disertační práce. Student si vybere téma, oblast, nebo specifickou metodu ke zpracování, na kterou se stane expertem. Práci vede odborník z praxe a zastřešuje ji akademický garant.

Místo trendu zprostředkovaných informací bez adekvátní zkušenosti se snažíme o to, aby si studenti všechny probírané metody a techniky sami vyzkoušeli a prožili. Jen díky tomu je zpracují do podoby kvalitní znalosti a mohou je účinně využívat v praxi.


PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA – garant programu

Přihlaste se ke studiu

Nezávazně, bezplatně a do minuty si zarezervujte své místo. Kapacita je omezená na 20 studentů.

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně MSc. programu
Mgr. Tereza Tomanová