Tento studijní program nabízíme v režimu PLUS

Režim PLUS

Nad rámec studia nabízejí programy PLUS rozvojový výcvik mimo akademickou půdu.

Školné

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.
Cena školného zahrnuje celé studium (2 semestry).

MSc. Mentální trenérství (režim PLUS)

Kombinované studium
79 000 Kč

Připravíme vás na reálné situace z manažerského života

Doplníte teoretické znalosti a získáte poznatky okamžitě aplikovatelné ve své praxi

Špičkoví odborníci vás vybaví nejnovějšími teoretickými i praktickými poznatky z praxe

Získáte světově nejžádanější manažerskou kvalifikaci

Možnosti financování

Sleva NEWTON Family

10% sleva ze školného pro studenty a absolventy bakalářského studia NEWTON University.

Splátkový kalendář

2 splátky v průběhu roku nebo individuální splátkový kalendář dohodou pro snazší financování studia.

Danově uznatelný náklad

Pokud obsah studia souvisí s činností vašeho zaměstnavatele či podnikání, je školné daňově uznatelným nákladem.

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně MSc. programu
Mgr. Tomanová Tereza
Obchodní oddělení
Ing. Jiří Budek