Tento studijní program nabízíme v režimu EXTRA

Režim EXTRA

Vaše studium obohatí vedle rozvojového výcviku také řada networkingových a rozvojových akcí nad rámec programu. Získáte díky nim užitečné kontakty pro vaši kariéru, které vás obohatí na celý život.

Školné

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.
Cena školného zahrnuje celé studium (2 semestry).

MSc. Mentální koučink ve sportu a businessu EXTRA

Kombinované studium
129 000 Kč

Připravíme vás na reálné situace z manažerského života

Doplníte teoretické znalosti a získáte poznatky okamžitě aplikovatelné ve své praxi

Špičkoví odborníci vás vybaví nejnovějšími teoretickými i praktickými poznatky z praxe

Možnosti financování

Sleva NEWTON Family

10% sleva ze školného pro studenty a absolventy bakalářského studia NEWTON University.

Splátkový kalendář

2 splátky v průběhu roku nebo individuální splátkový kalendář dohodou pro snazší financování studia.

Danově uznatelný náklad

Pokud obsah studia souvisí s činností vašeho zaměstnavatele či podnikání, je školné daňově uznatelným nákladem.

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně MSc. programu
Karolína Fürstová
Obchodní oddělení
Ing. Jiří Budek