MBA - Řízení úspěšného podniku PLUS

Praktické informace

Vše, co potřebujete vědět, než začnete studovat manažerský program MBA

 • Titul MBA

  Světově nejžádanější manažerská kvalifikace.

 • Jednoleté studium

  7 víkendových bloků + čtyřdenní manažerský výcvik + individuální konzultace + volitelně NEWTON essence.

 • Studium probíhá v českém jazyce

  Program je akreditovan Českou asociací MBA škol (CAMBAS).

   

 • Důraz na osobnostní rozvoj

  Největší procento zastoupení osobnostního rozvoje ze všech manažerských programů v ČR.

 • Lektoři

  Špičkoví vyučující z NEWTON University i velmi respektovaní externí odborníci.

 • 3 hlavní témata výukových bloků

  Řízení podniku, Vnější vztahy podniku a Osobnostní rozvoj manažera.

 • Unikátní manažerský výcvik

  Součástí studia je i čtyřdenní seberozvojový výcvik X-tream Management.

 • Školné

  99 000 Kč bez DPH v režimu PLUS a 109 000 Kč bez DPH v režimu EXTRA.

 • Praha nebo Brno

  Výuka probíhá v krásných prostorách v srdci historických center českých metropolí.

 • Výstup studia

  Žádné zkoušky ani seminární práce během studia. Studium je zakončené obhajobou disertační práce.

 • Smola

  Už na první pohled ve mně studium MBA evokovalo dojem, že zde bude reálný prostor k řešení konkrétního projektu namísto pouhých teoretických úvah o virtuálních projektech.

  Ing. Jan Smola, ředitel firmy Heluz

 • Buchar

  Díky studiu na NEWTON University jsem získal spoustu námětů pro rozvoj nejen svěřených oddělení naší společnosti, které se nám s kolegy podařilo realizovat.

  Marek Buchar, Equipment & Environmental manager, ZETOR TRACTORS a.s.

 • muller

  V NEWTONu je hodně věcí zaměřených na to, aby maximum teoretických znalostí bylo reálně uplatitelných v profesním a vlastně i osobním životě.

  František Müller, Strategy of new technology expert ve společnosti ČEZ Distribuce

Podmínky pro přijetí do programu

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

 • minimálně 5 let praxe
 • ukončené vysokoškolské vzdělání na bakalářském stupni studia + minimálně 3 roky praxe
 • ukončené vysokoškolské vzdělání na magisterském stupni studia + minimálně 2 roky praxe

Z těchto podmínek může být udělena výjimka, v této záležitosti rozhoduje vedení NEWTON University.

Kde a v jaké formě poskytujeme program MBA

Tento program nabízíme v Brně i v Praze. Výuka probíhá v českém jazyce po dobu jednoho roku v rámci 7 víkendových bloků, plus čtyřdenního manažerského výcviku X-tream Management mimo akedemickou půdu a individuálních konzultací nad disertační prací s vybranými lektory.

Termíny výuky

Termíny soustředění pro tento akademický rok v Brně / Praze:

 • 1. setkání 15. a 16. 10. 2022 / 1. a 2. 10. 2022

 • 2. setkání 19. a 20. 11. 2022 / 22. a 23. 10. 2022

 • 3. setkání 10. a 11. 12. 2022 / 3. a 4. 12. 2022

 • 4. setkání 14. a 15. 1. 2023 / 7. a 8. 1. 2023

 • 5. setkání 11. a 12. 2. 2023 / 18. a 19. 2. 2023

 • 6. setkání 11. a 12. 3. 2023 / 18. a 19. 3. 2023

 • NEWTON Business Summit 24 .3. 2023 (volitelné)

 • 7. setkání 29. a 30. 4. 2023 / 22. a 23. 4. 2023

 • 8. setkání 13. a 14. 5. 2023 / 6. a 7. 5. 2023

 • NEWTON Yacht Cup 10. - 17. 6. 2023 (volitelné)

 • 9. setkání 3. a 4. 6. 2023 / 27. a 28. 5. 2023 (Náhradní termín)

Výuka probíhá vždy v čase 9:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00

Součástí studia MBA na NEWTON University je také unikátní seberozvojový
manažerský výcvik X-tream Management, který proběhne v termínech 15. - 18. 11. 2022 v Brně a 17. - 20. 11. 2022 v Praze.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení

Ing. Jiří Budek

+420 607 045 827

Dobrodružství s cílem NEWTON University