MBA — Řízení úspěšného podniku PLUS/EXTRA

Začínáme již 30. září 2023.

Praktické informace

Vše, co potřebujete vědět, než začnete studovat manažerský program MBA

Titul MBA

Světově nejžádanější manažerská kvalifikace.

Jednoleté studium

7 víkendových bloků + čtyřdenní manažerský výcvik + individuální konzultace + volitelně NEWTON essence.

Studium probíhá v českém jazyce

Program je akreditovan Českou asociací MBA škol (CAMBAS).

 

Důraz na osobnostní rozvoj

Největší procento zastoupení osobnostního rozvoje ze všech manažerských programů v ČR.

Lektoři

Špičkoví vyučující z NEWTON University i velmi respektovaní externí odborníci.

3 hlavní témata výukových bloků

Řízení podniku, Vnější vztahy podniku a Osobnostní rozvoj manažera.

Unikátní manažerský výcvik

Součástí studia je i čtyřdenní seberozvojový výcvik X‑tream Management.

Školné

99 000 Kč bez DPH v režimu PLUS a 109 000 Kč bez DPH v režimu EXTRA.

Praha nebo Brno

Výuka probíhá v krásných prostorách v srdci historických center českých metropolí.

Výstup studia

Žádné zkoušky ani seminární práce během studia. Studium je zakončené obhajobou disertační práce.

Už na první pohled ve mně studium MBA evokovalo dojem, že zde bude reálný prostor k řešení konkrétního projektu namísto pouhých teoretických úvah o virtuálních projektech.


Ing. Jan Smola, ředitel firmy Heluz

Díky studiu na NEWTON University jsem získal spoustu námětů pro rozvoj nejen svěřených oddělení naší společnosti, které se nám s kolegy podařilo realizovat.


Marek Buchar, Equipment & Environmental manager, ZETOR TRACTORS a.s.

V NEWTONu je hodně věcí zaměřených na to, aby maximum teoretických znalostí bylo reálně uplatitelných v profesním a vlastně i osobním životě.


František Müller, Strategy of new technology expert ve společnosti ČEZ Distribuce

Podmínky pro přijetí do programu

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

 • minimálně 5 let praxe
 • ukončené vysokoškolské vzdělání na bakalářském stupni studia + minimálně 3 roky praxe
 • ukončené vysokoškolské vzdělání na magisterském stupni studia + minimálně 2 roky praxe

Z těchto podmínek může být udělena výjimka, v této záležitosti rozhoduje vedení NEWTON University.

Kde a v jaké formě poskytujeme program MBA

Tento program nabízíme v Brně i v Praze. Výuka probíhá v českém jazyce po dobu jednoho roku v rámci 7 víkendových bloků, plus čtyřdenního manažerského výcviku X‑tream Management mimo akedemickou půdu a individuálních konzultací nad disertační prací s vybranými lektory.

Termíny výuky

Termíny soustředění pro tento akademický rok v Brně / Praze:

 • 1. setkání 15. a 16. 10. 2022 / 1. a 2. 10. 2022

 • 2. setkání 19. a 20. 11. 2022 / 22. a 23. 10. 2022

 • 3. setkání 10. a 11. 12. 2022 / 3. a 4. 12. 2022

 • 4. setkání 14. a 15. 1. 2023 / 7. a 8. 1. 2023

 • 5. setkání 11. a 12. 2. 2023 / 18. a 19. 2. 2023

 • 6. setkání 11. a 12. 3. 2023 / 18. a 19. 3. 2023

 • NEWTON Business Summit 24 .3. 2023 (volitelné)

 • 7. setkání 29. a 30. 4. 2023 / 22. a 23. 4. 2023

 • 8. setkání 13. a 14. 5. 2023 / 6. a 7. 5. 2023

 • NEWTON Yacht Cup 10. — 17. 6. 2023 (volitelné)

 • 9. setkání 3. a 4. 6. 2023 / 27. a 28. 5. 2023 (Náhradní termín)

Výuka probíhá vždy v čase 9:00 – 12:00 a 13:00 — 16:00

Součástí studia MBA na NEWTON University je také unikátní seberozvojový
manažerský výcvik X‑tream Management, který proběhne v termínech 15. — 18. 11. 2022 v Brně a 17. — 20. 11. 2022 v Praze.

Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně profesního vzdělávání
Mgr. Veronika Koleňáková, MBA