MBA — Řízení úspěšného podniku PLUS/EXTRA

Obsah studia

Studium MBA na NEWTON University probíhá formou přímé interakce s lektory vedených formou kombinace přednášky a wokshopů s cílem praktické aplikace předávaných vědomostí a má stanovené výukové bloky:

Řízení podniku

 • Trendy v managementu
 • Strategické řízení a myšlení
 • Řízení procesů a kvality
 • Řízení projektů
 • Analýzy pro manažerská rozhodování

Vnější vztahy podniku

 • Marketing
 • Vztahy s veřejností, sociální média a řízení značky
 • Právo pro manažery
 • Vyjednávání a komunikace
 • Obchodní etiketa a protokol

Osobnostní rozvoj manažera

 • Talent management a leadership
 • Psychologie managementu a rozhodování
 • Vedení a koučování
 • Řešení krizových situací
 • Etika v podnikání

Výstupem studia je disertační práce, ve které je komplexně vyřešena vybraná problematika. Student na ní pracuje samostatně s možností vyžádat si konzultace od členů lektorského týmu.

Součástí studia MBA na NEWTON University je také unikátní seberozvojový manažerský výcvik X‑tream Management zaměřený na zvládání kompletního jednání nejen v běžných, ale i v nestandardních a limitních situacích, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu. V něm studenti zjistí, jak reagují ve vypjatých situacích a co mohou udělat, aby je zvládali lépe. Tato schopnost je jednou z nejcennějších kvalit všech, kteří chtějí pracovat s lidmi nebo se věnovat řízení a managementu. Reálně si tak zažijete novou zkušenost o sobě samém a vašich možnostech. Z našeho programu MBA si tak odnesete nejen praktické zkušenosti a nové znalosti, ale i sebepoznání a schopnost seberozvoje.

Ve vedení podniků je životní postoj manažera často důležitější, než bezchybná znalost konkrétních nástrojů managementu, proto se snažíme studenty odborně rozvíjet než je jen nechat memorovat teorii.


Vyučující a prorektor pro strategii a rozvoj, profesní garant MBA a manažerského vzdělávání, úspěšný podnikatel, majitel několika společností

V rámci studia jsem se setkal s velmi zajímavými osobnostmi, slyšel cenné rady a zajímavé podnikatelské příběhy. Velmi oceňuji, že tým NEWTON University tvoří zejména odborníci z praxe, kteří vnímají potřeby reálného světa a umí flexibilně přistupovat k současnému businessu.


Ing. Jan Smola, ředitel firmy Heluz

MBA studium na Newton University mi pomohlo naučit se posuzovat má rozhodnutí v daleko širším kontextu a s větším dopadem, což bylo mé zadání před studiem. Jako bonus, který jsem ani neočekával, jsem získal mnoho úžasných lidí do svého života, ať už z řad profesorů či spolužáků. Byl to důležitý krok na mé další nejen profesní cestě. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli.


Josef Wittner, Group Purchasing Director ve společnosti Alvey

V NEWTONu je hodně věcí zaměřených na to, aby maximum teoretických znalostí bylo reálně uplatitelných v profesním a vlastně i osobním životě.


František Müller, Strategy of new technology expert ve společnosti ČEZ Distribuce

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně profesního vzdělávání
Mgr. Veronika Koleňáková, MBA
Obchodní oddělení
Ing. Jiří Budek

Adaptační kurz
Lísek

07. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

11. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

14. 09. 2023
Adaptační kurz
Lísek

18. 09. 2023
07. 09. 2023
11. 09. 2023
14. 09. 2023
18. 09. 2023