MBA — Řízení úspěšného podniku

Začínáme již 23. září 2023.

Obsah studia

Studium MBA na NEWTON University probíhá formou přímé interakce s lektory vedených formou kombinace přednášky a wokshopů s cílem praktické aplikace předávaných vědomostí a má stanovené výukové bloky:

Řízení podniku

 • Trendy v managementu
 • Strategické řízení a myšlení
 • Řízení procesů a kvality
 • Řízení projektů
 • Analýzy pro manažerská rozhodování

Vnější vztahy podniku

 • Marketing
 • Vztahy s veřejností, sociální média a řízení značky
 • Právo pro manažery
 • Vyjednávání a komunikace
 • Obchodní etiketa a protokol

Osobnostní rozvoj manažera

 • Talent management a leadership
 • Psychologie managementu a rozhodování
 • Vedení a koučování
 • Řešení krizových situací
 • Etika v podnikání

Výstupem studia je disertační práce, ve které je komplexně vyřešena vybraná problematika. Student na ní pracuje samostatně s možností vyžádat si konzultace od členů lektorského týmu.

Součástí studia MBA na NEWTON University je také unikátní seberozvojový manažerský výcvik X‑tream Management zaměřený na zvládání kompletního jednání nejen v běžných, ale i v nestandardních a limitních situacích, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu. V něm studenti zjistí, jak reagují ve vypjatých situacích a co mohou udělat, aby je zvládali lépe. Tato schopnost je jednou z nejcennějších kvalit všech, kteří chtějí pracovat s lidmi nebo se věnovat řízení a managementu. Reálně si tak zažijete novou zkušenost o sobě samém a vašich možnostech. Z našeho programu MBA si tak odnesete nejen praktické zkušenosti a nové znalosti, ale i sebepoznání a schopnost seberozvoje.

Ve vedení podniků je životní postoj manažera často důležitější, než bezchybná znalost konkrétních nástrojů managementu, proto se snažíme studenty odborně rozvíjet než je jen nechat memorovat teorii.


Vyučující a prorektor pro strategii a rozvoj, profesní garant MBA a manažerského vzdělávání, úspěšný podnikatel, majitel několika společností

V rámci studia jsem se setkal s velmi zajímavými osobnostmi, slyšel cenné rady a zajímavé podnikatelské příběhy. Velmi oceňuji, že tým NEWTON University tvoří zejména odborníci z praxe, kteří vnímají potřeby reálného světa a umí flexibilně přistupovat k současnému businessu.


Ing. Jan Smola, ředitel firmy Heluz

MBA studium na Newton University mi pomohlo naučit se posuzovat má rozhodnutí v daleko širším kontextu a s větším dopadem, což bylo mé zadání před studiem. Jako bonus, který jsem ani neočekával, jsem získal mnoho úžasných lidí do svého života, ať už z řad profesorů či spolužáků. Byl to důležitý krok na mé další nejen profesní cestě. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli.


Josef Wittner, Group Purchasing Director ve společnosti Alvey

V NEWTONu je hodně věcí zaměřených na to, aby maximum teoretických znalostí bylo reálně uplatitelných v profesním a vlastně i osobním životě.


František Müller, Strategy of new technology expert ve společnosti ČEZ Distribuce

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně profesního vzdělávání
Mgr. Veronika Koleňáková, MBA