MBA – Řízení úspěšného podniku PLUS

Rádi byste vystoupali ve své profesní kariéře o několik kroků výše? Seznamte se s naším jednoletým atraktivním manažerským programem MBA v českém jazyce s velkou akcentací na osobnostní rozvoj! 

MBA je nejžádanější světovou manažerskou kvalifikací na pozicích business a senior managementu. Jednoleté studium programu, jehož součástí je práce na osobní zakázce každého studenta ve výuce i při zpracování závěrečné práce zaručuje rychlou návratnost vloženého času a financí formou dosažených měřitelných výsledků.

Studium je navrženo především pro manažery s ambicí karierního postupu do top managementu, řídící pracovníky, vedoucí pracovníky ve firmách, podnikatele i členy statutárních orgánů, či ředitele obchodních společností, kteří si chtějí zdokonalit své manažerské dovednosti a rozšířit své znalosti v dalších oblastech, jako je finanční management, marketing, management lidských zdrojů nebo koučing. Program je vhodný pro ty, kteří se chtějí věnovat řešení reálné situace ve firmě a díky nabytým zkušenostem návrhy řešení ihned implementovat do praxe.

Studium probíhá ve spolupráci s globální asociací pro rozvoj businessových škol AACSB a prestižní českou asociací MBA škol CAMBAS.

Náplň programu

Studium MBA na NEWTON University probíhá formou přímé interakce s lektory vedených formou kombinace přednášky a wokshopů s cílem praktické aplikace předávaných vědomostí, je podpořeno velkým množstvím edukačních materiálů.

Součástí studia MBA na NEWTON University je také unikátní seberozvojový manažerský výcvik X‑tream Management zaměřený na zvládání kompletního jednání nejen v běžných, ale i v nestandardních a limitních situacích, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu. V něm studenti zjistí, jak reagují ve vypjatých situacích a co mohou udělat, aby je zvládali lépe. Tato schopnost je jednou z nejcennějších kvalit všech, kteří chtějí pracovat s lidmi nebo se věnovat řízení a managementu. Reálně si tak zažijete novou zkušenost o sobě samém a vašich možnostech. Z našeho programu MBA si tak odnesete nejen praktické zkušenosti a nové znalosti, ale i sebepoznání a schopnost seberozvoje.

Výuka pokrývá nasledující oblasti:

Řízení podniku

 • Trendy v managementu
 • Strategické řízení a myšlení
 • Řízení procesů a kvality
 • Řízení projektů
 • Analýzy pro manažerská rozhodování

Vnější vztahy podniku

 • Marketing
 • Vztahy s veřejností, sociální média a řízení značky
 • Právo pro manažery
 • Vyjednávání a komunikace
 • Obchodní etiketa a protokol

Osobnostní rozvoj manažera

 • Talent management a leadership
 • Psychologie managementu a rozhodování
 • Vedení a koučování
 • Řešení krizových situací
 • Etika v podnikání

Výstupem studia je disertační práce, která vychází z osobní zakázky studenta. Student pak pracuje na svém vlastním zadání s podporou členů lektorského týmu.

 

Vyučující MBA

Mezi lektory patří špičkoví vyučující z NEWTON University i vysoce respektovaní externí odborníci pro jednotlivé výukové bloky.

Vysokoškolský pedagog, prorektor pro strategii a rozvoj NEWTON University. Autor řady vysokoškolských učebnic podnikového, strategického a krizového managementu. Spoluautor monografické publikace Kognitivní management. Podnikatel v oblastech cestovního ruchu, polygrafického průmyslu, event managementu, vzdělávání a sportu. Majitel poradenské společnosti Synergo zaměřené mimo jiné na krizové řízení a rozvoj manažerských kvalit.


doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Specializuje se na problematiku zvládání zátěže a stresu v náročných podmínkách a situacích z pohledu mentální a psychické kondice jedinců a týmů. Věnuje se otázkám psychologické diagnostiky osobnostních potenciálů jedince a metodám přípravy a osobnostního rozvoje. Svoji výzkumnou a publikační činnost orientuje do oblasti rozvoje kompetencí manažerů pro poznávání, rozhodování, chování a vedení lidí a lidských systémů.


PhDr., PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Svoji výzkumnou a publikační činnost orientuje do oblasti výběru, přípravy a rozvoje profesionálů pro specifická a náročná (limitní a extrémní) profesní prostředí. Profesně se specializuje na psychofyzický a mentální trénink osob pro zvládání podmínek a situací ve zvláštních a náročných prostředích rozvojem přirozených kvalit jejich potenciálů. V minulosti působil ve vedení několika vysokých škol nebo jako hlavní psycholog resortu Ministerstva obrany.


PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA

Pracoval jako manager kvality ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. V současné době je certifikovaným auditorem managementu kvality a životního prostředí. Dále poskytuje služby v oblasti vzdělávání a poradenství v oblasti managementu kvality, řešení problémů a managementu rizik.


Ing. Lumír Pektor

Jako úspěšný marketingový konzultant na volné noze využívá svých mnohaletých zkušeností při budování značek malých, středních i nadnárodních společností. Vytvořil úspěšné kampaně pro společnosti Škoda, Zbrojovka Brno či Hvězdárna Brno. Úspěšně realizoval rebranding společností jako je JK Education, která posílá studenty do zahraničí a pořádá vzdělávací veletrhy po celé Evropě nebo Kiwi.com, celosvětového prodejce letenek. Pravidelně prezentuje o tématech spojených s brandigem a marketingem. NEWTON University vnímá jako svůj druhý domov. I proto se rozhodl předávat své know-how dál právě u nás.


Lukáš Lukeš

Ve své praxi se zaměřuje na komunikaci a prezentační dovednosti, marketing, budování značky a public relations. Založil NEVERBALNE.cz a má dlouholetou pedagogickou praxi. Působil ve vedení neziskové organizace, na pozici tajemníka vysokoškolského ústavu i jako konzultant a projektový manažer projektů, jejichž hodnota dohromady přesahuje sto milionů korun.


Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA

Jako marketingová konzultantka se věnuje trendům chování českých a evropských spotřebitelů, kreativní reklamě, udržitelnosti v oblasti módního průmyslu a start-up projektům. Vedle svého doktorského studia na VUT v Brně má za sebou několik akademických a profesních stáží v evropských metropolích. Na NEWTON University garantuje marketingová studia.


Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.

Působí jako specialista na webovou analytiku, výkonnostní internetový marketing a PPC kampaně. Vystudoval VUT a je certifikovaným partnerem společnosti Google pro Českou republiku a Slovensko a současně držitelem prestižních mezinárodních certifikátů od Google.


Zbyněk Hyrák

Podílí na organizaci nejdůležitějších módních událostí v ČR — Mercedes — Benz Prague Fashion Weeku (od r. 2015) a DesignBloku (od r.2018). Dále pracuje jako produkční mezinárodních konferencí na pozicích inspicient, hospitality manager a backstage manager a od r. 2014 je zakázkový švec u mistra E.M.Lawarta v Praze. Na NEWTON University je lektorem obchodní etikety a protokolu v rámci studia MBA.


Jaroslav Gazda

Manažer, poradce, coach, investor s rozvinutým holistickým uvažováním, systemik a přednášející na NEWTON University od roku 2007. Je také členem mezinárodní sítě M&A poradců — Pandion Parters.


Ing. David Průdek, MBA

Působí jako koučka a je také doktorandka psychologie. Zabývá se aplikovanou psychologií a v této oblasti zejména psychologií práce, managementem lidských zdrojů a vzděláváním zaměstnanců. Má zkušenosti z HR a s podnikáním.


Mgr. Kateřina Vařáková, DiS. 

Je jednatelem a společníkem GET & INVEST, s.r.o. (Finanční, realitní a investiční činnost). Člen dozorčí rady společnosti Estructura euro holding, a.s. (Stavební a developerské projekty). Předmětem jeho odborného zaměření jsou vlastní investiční a developerské projekty a poradenství v rámci finančního řízení osobního i korporátního sektoru.


Ing. Roman Brauner, MBA

Více jak 15 let se věnuje optimalizaci výkonu vrcholových sportovců a manažerů. V letech 2005 – 7 například jako osobní kouč vedl světovou tenisovou legendu Martinu Hingisovou, nebo v jako terapeut pomáhal po těžkém zranění v roce 2018 zpět do sedla přednímu českému cyklistovi Petru Vakočovi. Spoluautor tréninkových metod pro zvyšování mentální odolnosti Mental Supremacy® a o gumdo® mind in motion. V současné době se nejvíce zaměřuje na podporu vedení firem v oblasti krizového a change managementu.


Ing. Radim Valigura

Pracuje na pozici šéfredaktora regionálního zpravodajství České televize, kde je jeho náplní práce vedení regionálních projektů, stanovování vizí nebo vzdělávací a personální projekty v rámci regionálního zpravodajství ČT. Dříve pracoval jako redaktor TS Brno nebo jako manager PR a reklamy ve společnosti BVV a. s.


Roman Ondrůj

Podmínky pro přijetí do programu

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

 • minimálně 5 let praxe 
 • ukončené vysokoškolské vzdělání na bakalářském stupni studia + minimálně 3 roky praxe 
 • ukončené vysokoškolské vzdělání na magisterském stupni studia + minimálně 2 roky praxe

Z těchto podmínek může být udělena výjimka, v této záležitosti rozhoduje vedení NEWTON University.

Kde a v jaké formě poskytujeme program MBA

Tento program nabízíme v Brně i v Praze. Výuka probíhá v českém jazyce po dobu jednoho roku v rámci 7 víkendových bloků, plus čtyřdenního manažerského výcviku X‑tream Management mimo akedemickou půdu a individuálních konzultací nad disertační prací s vybranými lektory.