MBA – Řízení úspěšného podniku PLUS

Rádi byste vystoupali ve své profesní kariéře o několik kroků výše? Seznamte se s naším jednoletým atraktivním manažerským programem MBA v českém jazyce s velkou akcentací na osobnostní rozvoj! 

MBA je nejžádanější světovou manažerskou kvalifikací na pozicích business a senior managementu. Jednoleté studium programu, jehož součástí je práce na osobní zakázce každého studenta ve výuce i při zpracování závěrečné práce zaručuje rychlou návratnost vloženého času a financí formou dosažených měřitelných výsledků.

Studium je navrženo především pro manažery s ambicí karierního postupu do top managementu, řídící pracovníky, vedoucí pracovníky ve firmách, podnikatele i členy statutárních orgánů, či ředitele obchodních společností, kteří si chtějí zdokonalit své manažerské dovednosti a rozšířit své znalosti v dalších oblastech, jako je finanční management, marketing, management lidských zdrojů nebo koučing. Program je vhodný pro ty, kteří se chtějí věnovat řešení reálné situace ve firmě a díky nabytým zkušenostem návrhy řešení ihned implementovat do praxe.

Studium probíhá ve spolupráci s globální asociací pro rozvoj businessových škol AACSB a prestižní českou asociací MBA škol CAMBAS.

Náplň programu

Studium MBA na NEWTON University probíhá formou přímé interakce s lektory vedených formou kombinace přednášky a wokshopů s cílem praktické aplikace předávaných vědomostí, je podpořeno velkým množstvím edukačních materiálů.

Součástí studia MBA na NEWTON University je také unikátní seberozvojový manažerský výcvik X-tream Management zaměřený na zvládání kompletního jednání nejen v běžných, ale i v nestandardních a limitních situacích, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu. V něm studenti zjistí, jak reagují ve vypjatých situacích a co mohou udělat, aby je zvládali lépe. Tato schopnost je jednou z nejcennějších kvalit všech, kteří chtějí pracovat s lidmi nebo se věnovat řízení a managementu. Reálně si tak zažijete novou zkušenost o sobě samém a vašich možnostech. Z našeho programu MBA si tak odnesete nejen praktické zkušenosti a nové znalosti, ale i sebepoznání a schopnost seberozvoje.

Výuka pokrývá nasledující oblasti:

Řízení podniku

 • Trendy v managementu
 • Strategické řízení a myšlení
 • Řízení procesů a kvality
 • Řízení projektů
 • Analýzy pro manažerská rozhodování

Vnější vztahy podniku

 • Marketing
 • Vztahy s veřejností, sociální média a řízení značky
 • Právo pro manažery
 • Vyjednávání a komunikace
 • Obchodní etiketa a protokol

Osobnostní rozvoj manažera

 • Talent management a leadership
 • Psychologie managementu a rozhodování
 • Vedení a koučování
 • Řešení krizových situací
 • Etika v podnikání

Výstupem studia je disertační práce, která vychází z osobní zakázky studenta. Student pak pracuje na svém vlastním zadání s podporou členů lektorského týmu.

 

Vyučující MBA

Mezi lektory patří špičkoví vyučující z NEWTON University i vysoce respektovaní externí odborníci pro jednotlivé výukové bloky.

 • kolenak

  Vysokoškolský pedagog, prorektor pro strategii a rozvoj NEWTON University. Autor řady vysokoškolských učebnic podnikového, strategického a krizového managementu. Spoluautor monografické publikace Kognitivní management. Podnikatel v oblastech cestovního ruchu, polygrafického průmyslu, event managementu, vzdělávání a sportu. Majitel poradenské společnosti Synergo zaměřené mimo jiné na krizové řízení a rozvoj manažerských kvalit.

  doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

 • Eva Ambrozová

  Specializuje se na problematiku zvládání zátěže a stresu v náročných podmínkách a situacích z pohledu mentální a psychické kondice jedinců a týmů. Věnuje se otázkám psychologické diagnostiky osobnostních potenciálů jedince a metodám přípravy a osobnostního rozvoje. Svoji výzkumnou a publikační činnost orientuje do oblasti rozvoje kompetencí manažerů pro poznávání, rozhodování, chování a vedení lidí a lidských systémů.

  PhDr., PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

 • vrata

  Svoji výzkumnou a publikační činnost orientuje do oblasti výběru, přípravy a rozvoje profesionálů pro specifická a náročná (limitní a extrémní) profesní prostředí. Profesně se specializuje na psychofyzický a mentální trénink osob pro zvládání podmínek a situací ve zvláštních a náročných prostředích rozvojem přirozených kvalit jejich potenciálů. V minulosti působil ve vedení několika vysokých škol nebo jako hlavní psycholog resortu Ministerstva obrany.

  PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA

 • Pektor

  Pracoval jako manager kvality ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. V současné době je certifikovaným auditorem managementu kvality a životního prostředí. Dále poskytuje služby v oblasti vzdělávání a poradenství v oblasti managementu kvality, řešení problémů a managementu rizik.

  Ing. Lumír Pektor

 • lukes

  Jako úspěšný marketingový konzultant na volné noze využívá svých mnohaletých zkušeností při budování značek malých, středních i nadnárodních společností. Vytvořil úspěšné kampaně pro společnosti Škoda, Zbrojovka Brno či Hvězdárna Brno. Úspěšně realizoval rebranding společností jako je JK Education, která posílá studenty do zahraničí a pořádá vzdělávací veletrhy po celé Evropě nebo Kiwi.com, celosvětového prodejce letenek. Pravidelně prezentuje o tématech spojených s brandigem a marketingem. NEWTON University vnímá jako svůj druhý domov. I proto se rozhodl předávat své know-how dál právě u nás.

  Lukáš Lukeš

 • přibyl

  Ve své praxi se zaměřuje na komunikaci a prezentační dovednosti, marketing, budování značky a public relations. Založil NEVERBALNE.cz a má dlouholetou pedagogickou praxi. Působil ve vedení neziskové organizace, na pozici tajemníka vysokoškolského ústavu i jako konzultant a projektový manažer projektů, jejichž hodnota dohromady přesahuje sto milionů korun.

  Ing. Martin Přibyl, Ph.D., MBA

 • lída

  Jako marketingová konzultantka se věnuje trendům chování českých a evropských spotřebitelů, kreativní reklamě, udržitelnosti v oblasti módního průmyslu a start-up projektům. Vedle svého doktorského studia na VUT v Brně má za sebou několik akademických a profesních stáží v evropských metropolích. Na NEWTON University garantuje marketingová studia.

  Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.

 • hyrak

  Působí jako specialista na webovou analytiku, výkonnostní internetový marketing a PPC kampaně. Vystudoval VUT a je certifikovaným partnerem společnosti Google pro Českou republiku a Slovensko a současně držitelem prestižních mezinárodních certifikátů od Google.

  Zbyněk Hyrák

 • Gazda

  Podílí na organizaci nejdůležitějších módních událostí v ČR - Mercedes - Benz Prague Fashion Weeku (od r. 2015) a DesignBloku (od r.2018). Dále pracuje jako produkční mezinárodních konferencí na pozicích inspicient, hospitality manager a backstage manager a od r. 2014 je zakázkový švec u mistra E.M.Lawarta v Praze. Na NEWTON University je lektorem obchodní etikety a protokolu v rámci studia MBA.

  Jaroslav Gazda

 • Vařákov

  Působí jako koučka a je také doktorandka psychologie. Zabývá se aplikovanou psychologií a v této oblasti zejména psychologií práce, managementem lidských zdrojů a vzděláváním zaměstnanců. Má zkušenosti z HR a s podnikáním.

  Mgr. Kateřina Vařáková, DiS.

 • Brauner

  Je jednatelem a společníkem GET & INVEST, s.r.o. (Finanční, realitní a investiční činnost). Člen dozorčí rady společnosti Estructura euro holding, a.s. (Stavební a developerské projekty). Předmětem jeho odborného zaměření jsou vlastní investiční a developerské projekty a poradenství v rámci finančního řízení osobního i korporátního sektoru.

  Ing. Roman Brauner, MBA

 • Valigura

  Více jak 15 let se věnuje optimalizaci výkonu vrcholových sportovců a manažerů. V letech 2005-7 například jako osobní kouč vedl světovou tenisovou legendu Martinu Hingisovou, nebo v jako terapeut pomáhal po těžkém zranění v roce 2018 zpět do sedla přednímu českému cyklistovi Petru Vakočovi. Spoluautor tréninkových metod pro zvyšování mentální odolnosti Mental Supremacy® a o gumdo® mind in motion. V současné době se nejvíce zaměřuje na podporu vedení firem v oblasti krizového a change managementu.

  Ing. Radim Valigura

 • Ondrůj

  Pracuje na pozici šéfredaktora regionálního zpravodajství České televize, kde je jeho náplní práce vedení regionálních projektů, stanovování vizí nebo vzdělávací a personální projekty v rámci regionálního zpravodajství ČT. Dříve pracoval jako redaktor TS Brno nebo jako manager PR a reklamy ve společnosti BVV a. s.

  Roman Ondrůj

Podmínky pro přijetí do programu

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

 • minimálně 5 let praxe 
 • ukončené vysokoškolské vzdělání na bakalářském stupni studia + minimálně 3 roky praxe 
 • ukončené vysokoškolské vzdělání na magisterském stupni studia + minimálně 2 roky praxe

Z těchto podmínek může být udělena výjimka, v této záležitosti rozhoduje vedení NEWTON University.

Kde a v jaké formě poskytujeme program MBA

Tento program nabízíme v Brně i v Praze. Výuka probíhá v českém jazyce po dobu jednoho roku v rámci 7 víkendových bloků, plus čtyřdenního manažerského výcviku X-tream Management mimo akedemickou půdu a individuálních konzultací nad disertační prací s vybranými lektory.

Dobrodružství s cílem NEWTON University