MBA – Human Resources Professional

Pro velký zájem připravujeme 2. ročník

Studijní plán

Studium MBA HR vychází z osobní interakce s experty. Studijní plán je navržený tak, aby si studenti osvojili moderní nástroje v HR a přístupy, které jim dovolí snadno a efektivně řídit jednotlivce i týmy. Naučí se i techniky k řešení obtížných situací, o které není v HR nouze.

Výuka je kombinací přednášek s workshopy a semináři se zaměřením na praktické předávání, prodiskutování know-how. Součástí studia je i příprava na výukové bloky, skupinová práce se supervizorem a možnost individuálních HR supervizí a konzultací.

Studium probíhá v 7 víkendech a 2 supervizích.

 • Mediace jako užitečný nástroj řešení sporů na pracovišti

  Kateřina Bělková

  Trh práce

  Tomáš Ervín Dombrovský

  Kariérové poradenství ve firmách a organizacích/Future skills

  Petra Drahoňovská

  Jak efektivně vést rozhovor

  Jana Březinová

  Globální týmy, Inclusion & Diversity

  Renata Mrázová

  Video jako komunikace do firmy i vně

  Tomáš Hauptvogel

  Kompetenční rozhovor

  Barbora Pánková

A mnoho dalších zajímavých vyučujících

Výstupem studia je disertační práce. K jejímu zadání a schválení tématu dojde nejpozději do konce května 2023. Student na ní pracuje samostatně s podporou vedoucí práce a s možností konzultací od lektorů.

 • drahoňovská

  V modulu kariérového poradenství ve firmách a organizacích se podíváme na to, čím obohatíte firemní rozvojové programy z metod a technik individuálního kariérového poradenství. Otevřeme témata jako je outplacement, velké profesní změny nebo vertikální a horizontální kariéry.

  Petra Drahoňovská, kariérový poradce, kouč a lektor

 • Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka

  Díky modulu o mediaci se naučíte skvělé komunikaci, práci s emocemi a stanete se profesionálními vyjednavači, což neuvěřitelně využijete odborně i osobně. Odnesete si dovednosti a techniky, jak řešit nebo delegovat vnitrofiremní konflikty a naučíte se dobře zacházet s citlivými věcmi, které v HR řešíte.

  Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka

 • Jana Březinová, psychoterapeutka pro děti a dospělé a supervizorka

  Naučím vás efektivně vést rozhovor, rozvíjet spolupráci s vašimi klienty a podněcovat jejich další rozvoj.

  Jana Březinová, psychoterapeutka pro děti a dospělé a supervizorka

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Garantka MBA – Human Resources Professional

Mgr. Andrea Kráslová

+420 777 930 024