MBA – Human Resources Professional

Pro velký zájem připravujeme 2. ročník

Studijní plán

Studium probíhá o 7 víkendech v jednom roce včetně 2 supervizích setkání (ve všední den 16 – 19:00).

Studijní plán je navržený tak, aby si studenti osvojili moderní nástroje v HR a přístupy, které jim dovolí snadno a efektivně řídit jednotlivce i týmy. Naučí se i techniky k řešení obtížných situací, o které není v HR nouze.

Výuka je kombinací přednášek s důrazem na praktické předávání znalostí a know-how. Výuka počítá s úkoly na mezidobí a přípravou studentů před i po výuce. Veškerá témata budou ve výuce diskutována a dojde ke sdílení znalostí a dobrých praxí.

Součástí studia je i  skupinová supervize a workshop k dizertační práci.

Student na ní pracuje samostatně s podporou vedoucí práce a s možností konzultací od lektorů.

Ve studiu se věnujeme např. těmto tématům:

Mediace jako užitečný nástroj řešení sporů na pracovišti

Employer branding a nábor

Kariérové poradenství ve firmách a organizacích/​​Future skills

Aktuální data a analýzy trhu práce

Globální týmy, Inclusion & Diversity

Video jako komunikace do firmy i vně

Kompetenční rozhovor

V modulu kariérového poradenství ve firmách a organizacích se podíváme na to, čím obohatíte firemní rozvojové programy z metod a technik individuálního kariérového poradenství. Otevřeme témata jako je outplacement, velké profesní změny nebo vertikální a horizontální kariéry.


Petra Drahoňovská, kariérový poradce, kouč a lektor

Díky modulu o mediaci se naučíte skvělé komunikaci, práci s emocemi a stanete se profesionálními vyjednavači, což neuvěřitelně využijete odborně i osobně. Odnesete si dovednosti a techniky, jak řešit nebo delegovat vnitrofiremní konflikty a naučíte se dobře zacházet s citlivými věcmi, které v HR řešíte.


Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka 

Naučím vás efektivně vést rozhovor, rozvíjet spolupráci s vašimi klienty a podněcovat jejich další rozvoj.


Jana Březinová, psychoterapeutka pro děti a dospělé a supervizorka

Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Garantka MBA – Human Resources Professional
Mgr. Andrea Kráslová 
Obchodní oddělení
Ing. Jiří Budek