Management sportu a volného času

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Současné přístupy v managementu

  Makroekonomie

  Etika v managementu

  Statistika

  Sociální aspekty managementu

  Psychologie v managementu

  Marketing management

  Best Practices in Management

 • 2. semestr

  Metody manažerského rozhodování

  Strategický management

  Procesní řízení

  Manažerské účetnictví

  Soudobé podnikatelské trendy

  Úvod do sportovního managementu

  Psychologie sportu

  Studijní praxe

 • 3. semestr

  Řízení změn v podniku

  Diplomový seminář

  Informační systémy v managementu

  Občanské a obchodní právo

  Sportovní marketing

  Ekonomika ve sportu

  Studijní praxe

 • 4. semestr

  Vyjednávání v podnikání

  Metody sociálního výzkumu

  Komunikační a prezentační dovednosti

  Státní závěrečná zkouška

  Diplomová práce

 • Profesní předměty

  Úvod do sportovního managementu

  Psychologie sportu

  Sportovní marketing

  Ekonomika ve sportu

Dobrodružství s cílem NEWTON University