© 2021 Vysoká škola NEWTON, a. s.

Management a podnikání

Podnikatel je tažným koněm celé společnosti, a proto musí oplývat praktickými dovednostmi i specifickými osobnostními rysy. V tomto profesním zaměření usilujeme o vytvoření nové generace podnikatelů, jejichž přednostmi bude kreativní přístup k řešení problémů, investiční svědomí a strategické myšlení. Chcete změnit podnikatelský svět? Rádi vám s tím pomůžeme.

Představení odborného garanta profesního zaměření

Ing. Petr Herian je zakladatel společnosti NEWTON Media, která se věnuje monitoringu a analýze médií ve střední a jihovýchodní Evropě a patří mezi nejvýznamnější evropské firmy ve svém oboru. Desátým rokem také řídí společnost NEWTON Technologies, která uvádí na trh technologie pro počítačové zpracování hlasu. Je rovněž dvojnásobným finalistou soutěže Manažer roku a spolupracuje s mnoha neziskovými a charitativními organizacemi.

Kde a v jaké formě poskytujeme zaměření Management a podnikání?

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Brně i v Praze.

Charakter studia

 • Studium pod vedením profesního garanta – speciální přednášky, workshopy a konzultace nad rámec studia a po úspěšném dokončení exkluzivní doporučení pro nejlepší studenty
 • Osobní zakázka – student si na začátku studia vytyčí konkrétní cíl, za kterým s podporou vyučujících a kariérních poradců směřuje
 • Premium Days – speciální dny s profesními garanty, úspěšnými absolventy a top vyučujícími z NEWTON University
 • Pravidelná inspirativní setkání s vyučujícími a experty z oboru v neformálním prostředí a rychlé budování kontaktů

Nadstandardní benefity studia tohoto zaměření

 • Přednostní právo na vše, co se na NEWTONu děje, ať už jde o vstupenky na konference, nabídky praxí nebo pobyty v zahraničí.
 • Nadstandardní podpora při psaní bakalářské práce ze strany vyučujících a konzultantů.
 • Možnost přednostně představit své projekty školnímu investičnímu fondu a získat tak podporu a finance na jeho rozjetí.
 • Odborná podpora a know-how úspěšných mentorů z řad vyučujících a absolventů NEWTON University.
 • Pravidelná setkávání s vyučujícími a jejich kolegy z branže v neformálním prostředí. Studenti si díky nim rychle vybudují síť kontaktů.
 • Studenti mají v režii pravidelnou networkingovou událost Inspirativní ráno včetně výběru přednášejících a pořádají prémiové konference, na kterých mohou vystoupit spolu s vyučujícími a významnými osobnostmi z praxe. Díky tomu vstoupí do povědomí odborné veřejnosti dřív, než dostudují.
 • Outdoorový seberozvojový kurz na konci prvního ročníku se zaměřením na mentální průpravu.
 • Adaptační kurz před nástupem do studia.
 • Trvalá sleva na kurzy NEWTON University.

Náplň zaměření

Náplní profesního zaměření Management a podnikání je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.
Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 •     ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 •     znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 •     znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření společnosti
 •     principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 •     schopnost analyzovat podnikatelské prostředí
 •     komunikační a prezentační dovednosti
 •     schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 •     management firemních systémů
 •     schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 •     schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 •     schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 •     schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

Uplatnění po úspěšném absolvování zaměření Management a podnikání

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto bakalářského profesního zaměření mohou ucházet o pozice vrcholového managementu v oblasti:

 •     firemní ekonomika a finance
 •     obchod, mezinárodní obchod
 •     projektový management
 •     strategický management
 •     krizový management
 •     řízení lidských zdrojů
 •     samostatné podnikání

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na řízení lidských zdrojů, ekonomiku a management v České republice i zahraničí.


Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 •     Key account manager
 •     Projektový manažer
 •     Obchodní manažer
 •     Finanční analytik
 •     Krizový manažer
 •     Podnikatel/majitel podniku

Nedílnou součástí zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON University budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.