LL.M. — Právo v podnikání PLUS

Školné

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.
Cena školného zahrnuje celé studium (2 semestry).

Připravíme vás na reálné situace z manažerského života

Doplníte teoretické znalosti a získáte poznatky okamžitě aplikovatelné ve své praxi

Špičkoví odborníci vás vybaví nejnovějšími teoretickými i praktickými poznatky z praxe

Tento studijní program nabízíme v režimu PLUS

Režim PLUS

Nad rámec studia nabízejí programy PLUS rozvojový výcvik mimo akademickou půdu.

Cena školného

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.
Cena školného zahrnuje celé studium (2 semestry).

LL.M. Právo v podnikání

Kombinované studium
99 000 Kč

Možnosti financování

Sleva NEWTON Family

10% sleva ze školného pro studenty a absolventy bakalářského studia NEWTON University.

Splátkový kalendář

2 splátky v průběhu roku nebo individuální splátkový kalendář dohodou pro snazší financování studia.

Danově uznatelný náklad

Pokud obsah studia souvisí s činností vašeho zaměstnavatele či podnikání, je školné daňově uznatelným nákladem.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Obchodní oddělení, Přijímací řízení do postgraduálních studií
Ing. Jiří Budek