LL.M. — Právo v podnikání

Naučte se, jak se vyhnout častým právním nástrahám v podnikání. 

Školné

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.
Cena školného zahrnuje celé studium (2 semestry).

LL.M. Právo v podnikání

Kombinované studium
99 000 Kč

Připravíme vás na reálné situace z manažerského života

Doplníte teoretické znalosti a získáte poznatky okamžitě aplikovatelné ve své praxi

Špičkoví odborníci vás vybaví nejnovějšími teoretickými i praktickými poznatky z praxe

Možnosti financování

Sleva NEWTON Family

10% sleva ze školného pro studenty a absolventy bakalářského studia NEWTON University.

Splátkový kalendář

2 splátky v průběhu roku nebo individuální splátkový kalendář dohodou pro snazší financování studia.

Danově uznatelný náklad

Pokud obsah studia souvisí s činností vašeho zaměstnavatele či podnikání, je školné daňově uznatelným nákladem.

Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně profesního vzdělávání
Mgr. Veronika Koleňáková, MBA