LL.M. — Právo v podnikání

Startujeme už od podzimu 2023.

Studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

1. setkání

2. setkání

 • Mezinárodní právo a právo evropské unie Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
 • Základy podnikání v ČR Mgr. Lucie Balyová a JUDr. Tomáš Plíhal

3. setkání

 • Pracovněprávní podnikatelské minimum Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
 • Spotřebitelské právo, závazkové právo, újma a náhrada škody, smluvní agenda podnikatele Mgr. Martin Pelikán

4. setkání

 • Spotřebitelské právo, závazkové právo, újma a náhrada škody, smluvní agenda podnikatele Mgr. Martin Pelikán, Ph.D.
 • Podnikatel a rodina JUDr. Karel Voldřich

5. setkání

 • Podnikatel a rodina JUDr. Karel Voldřich
 • Trestněprávní aspekty podnikání JUDr. Michal Zeman

6. setkání

 • Kyberprostor, svět online a svět podnikání JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D. LL.M.
 • Marketingové a autorské právo, duševní vlastnictví a ochranné známky Mgr. Daniel Macek

7. setkání

 • Marketingové a autorské právo, duševní vlastnictví a ochranné známky Mgr. Daniel Macek
 • Podnikání z pohledu daňového a finančního práva JUDr. Kristián Léko

8. setkání

 • Mediace, alternativní řešení sporů, techniky vyjednávání Ing Kateřina Bělková
 • Praktická aplikace dosud získaných poznatků, detailní rozbor a příprava na závěrečnou disertační práci JUDr. Maisnerová Katarína a PhDr. Mgr. Barbora Pánková, Ph.D., MBA

Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně profesního vzdělávání
Mgr. Veronika Koleňáková, MBA