Global Business and Management

Studujte anglicky a rozjeďte svou mezinárodní podnikatelskou kariéru

První ročník

V prvním roce studia získáte potřebné vědomostní základy nutné pro další odborný růst. Absolvujete předměty Marketing, Psychology for Managers, Business Administration a Micro a Macroeconomics. Zároveň se seznámíte s akademickým psaním a napíšete řadu esejí, z čehož budete těžit v dalších ročnících studia.

V průběhu roku

 • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období.

 • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTON University.

 • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky.

Druhý ročník

V druhém ročníku studia dále prohloubíte své teoretické znalosti globálního businessu prostřednictvím předmětů, jako jsou Political and Cultural Aspects of Global Business, International Trade a Strategic Management. Nepřijdete ani o kurzy zaměřené na praktické dovednosti – naučíte se základy účetnictví a práva a vypilujete své prezentační dovednosti. Vedle studia se budete věnovat praxi, ať už stáží ve zavedené firmě, nebo prací na vlastním podnikatelském projektu v rámci akcelerátoru. 

V průběhu roku

 • Vyberete si ze studijních předmětů podle profesního směru a orientace.

 • Zúčastníte se odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání.

 • V rámci výuky i konzultací bude stále více využíváno case-studies, odborných diskusí apod.

 • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje.

 • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus.

Třetí ročník

Ve třetím ročníku vás čekají zejména volitelné předměty, které budete moct přizpůsobit vaší budoucí profesní dráze – na výběr jsou například Financial Markets, Motivation and Performance Management nebo Practical Managerial Techniques. Absolvujete také bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku

 • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace.

 • Zvolíte si téma své bakalářské práce.

 • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/​a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky.

A máte titul Bc. z NEWTON University!