Odborná konference “Evropské fórum podnikání”

Odborná konference “Evropské fórum podnikání”

Aktuální téma: “Udržitelný hospodářský růst či krize na obzoru?”

  • 15. 3. 2019
  • XII. ročník, Praha

Logo konference Evropské fórum podnikání

Současný a téměř bezprecedentní hospodářský růst České republiky vytváří potenciál přibližování životní úrovně v České republice k západoevropské úrovni. Tato skutečnost je podpořena rekordně nízkou mírou nezaměstnanosti. Stávající situace tak otevírá prostor pro odbornou diskusi o otázkách budoucího hospodářského rozvoje nejen České republiky, ale i středoevropského prostoru.

Vytvořit prostor pro otevřenou diskuzi domácích a zahraničních odborníků o tématu hospodářského rozvoje eurozóny a všech členských zemí Evropské Unie, otázkách udržitelnosti růstu a potenciálních krizových scénářů je cílem této konference.

Socio-ekonomický rozvoj zemí Evropské unie, možné související hrozby a jejich aktuálnost budou diskutovány v kontextu následujících odvětví:

  •  Management a leadership
  •  Rozvoj lidských zdrojů a společnosti
  •  Ekonomika a udržitelný rozvoj
  •  Veřejná ekonomika a správa

Propagaci a popularizaci odborných závěrů konference poslouží elektronický recenzovaný sborník příspěvků, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters a přihlášen k indexaci do databáze Web of Science.

Více zde: https://www.efp.cz/